info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Điều kiện cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử

Điều kiện cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử : Tại Điều 8, thông tư số 14/2010/TT-BTTTT có quy định điều kiện  cấp phép thiếp lập trang thông tin điện tử tổng hợp như sau:
1. Điều kiện cấp phép
a) Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, có ngành nghề đăng ký kinh doanh hoặc có chức năng, nhiệm vụ phù hợp với nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử xin cấp phép;
b) Có đủ phương tiện kỹ thuật, nhân sự, chương trình quản lý thông tin phù hợp với quy mô hoạt động, bảo đảm việc cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử không vi phạm các quy định tại Điều 6 Nghị định 97 và Điều 4 Thông tư này.
c) Người chịu trách nhiệm quản lý trang thông tin điện tử tổng hợp phải đáp ứng các điều kiện như sau:
– Là người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp hoặc là người được người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp ủy quyền;
– Có quốc tịch Việt Nam và có địa chỉ thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam;
– Tốt nghiệp đại học.

Điều kiện cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử

Trên đây là nội dung trao đổi sơ bộ của chúng tôi về Điều kiện cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử , nếu có các yêu cầu tư vấn về các lĩnh vực khác như là : Đăng ký kinh doanh, đăng ký thành lập trung tâm, thành lập công ty doanh nghiệp, xin giấy phép du học , xin giấy phép dịch vụ việc làm, xin giấy phép hoạt động kinh doanh ….. hay bất kỳ yêu cầu pháp lý nào khác, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: 024 6328 3468 để nhận được dịch vụ tận tậm nhất hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn