info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dấu hiệu pháp lý tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ

Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ được quy định tại Điều 124 Bộ luật hình sự. Theo quy định của Điều luật thì tội phạm này có các dấu hiệu pháp lý như sau:
Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ là hành vi của người mẹ do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà tước đoạt tính mạng đưa con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi hoặc vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết.
* Khách thể của tội phạm
Tội phạm xâm phạm quyền sống của con người
* Mặt khách quan của tội phạm
Mặt khách quan của tội phạm giết con mới đẻ thể hiện ở hành vi của người mẹ do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà tước đoạt tính mạng đứa con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi.
Ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu, như sợ dư luận chê bai về việc mang thai và đẻ con ngoài giá thú… Trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt chi phối là trong hoàn cảnh khách quan, như đứa trẻ sinh ra có khuyết tật, dị dạng…
Hành vi giết con mới đẻ có thể được thực hiện dưới hình thức hành động, như bóp cổ, bịt mũi… hoặc không hành động như không cho đứa trẻ ăn uống mặc dù có đủ điều kiện để thực hiện nghĩa vụ này…
Tội giết con mới đẻ hoàn thành khi dứa con mới để chết
Hành vi khách quan của tội vứt bỏ con mới đẻ là hành vi của người mẹ do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết.
Vứt bỏ con mới đẻ là mang con mới đẻ đi bỏ không có ý thức lấy lại. Ví dụ: vứt bỏ con trên đường, ngoài ruộng…
Hậu quả của tội phạm là hậu quả đứa tre chết. Tội phạm hoàn thành khi hậu quả đứa trẻ chết.
* Mặt chủ quan của tội phạm
Hai tội phạm đều được thực hiện với lỗi cố ý. Động cơ, mục đích phạm tội không phải là dấu hiệu trong cấu thành cơ bản của tội phạm.
* Chủ thể của tội phạm
Chủ thể của tội phạm này là người mẹ để ra đứa con, từ đủ 16 tuổi trở lên, có năng lực trách nhiệm hình sự.
Người xúi giục người mẹ giết con mới đẻ bị xử lý là đồng phạm tội này.
Người không phải là mẹ của đứa trẻ mới đẻ mà giết đứa trẻ đó thì bị xử lý về tội giết người với tình tiết định khung hình phạt tăng nặng là “giết người dưới 16 tuổi“.