info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam

Nhãn hiệu mà bạn muốn đăng ký bảo hộ tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam phải không được trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu/thương hiệu đã được đăng ký trước. Vì vậy trước khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu bạn cần tra cứu sơ bộ trước khả năng bảo hộ để giảm thiểu về thời gian cũng như chi phí.
Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam
Quy trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam:
1. Tiếp nhận đơn: Nộp Đơn đăng ký nhãn hiệu tại sở Cục Sở hữu trí tuệ;
2. Thẩm định hình thức đơn: Trong vòng 01 tháng kể từ ngày nộp đơn, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không.
a) Ra thông báo chấp nhận/ từ chối chấp nhận đơn:

  • Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo chấp nhận đơn;
  • Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục sẽ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn.

3. Công bố đơn: trong vòng 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ; Đơn được coi là hợp lệ sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.
4. Thẩm định nội dung đơn: trong vòng từ 9 đến 12 tháng kể từ ngày đơn đơn đăng ký bảo hộ thương hiệu được công bố. Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ, qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.
a) Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ:

  • Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ;
  • Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, và người nộp đơn nộp lệ phí đầy đủ thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp, và công bố trên Công báo Sở hữu trí tuệ.

Quá trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ mất rất nhiều thời gian theo dõi cũng như công sức tìm hiểu về các thủ tục pháp lý. Tư vấn Minh Anh cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam nhằm bảo vệ tài sản trí tuệ, giảm thiểu thời gian, chi phí cho Quý khách hàng.
Quy trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Tư vấn Minh Anh:
– Tra cứu sơ bộ nhãn hiệu khách hàng cung cấp;
– Tư vấn các vấn đề pháp lý cho Quý khách hàng;
– Soạn thảo hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu;
– Đại diện Quý khách hàng nộp, theo dõi hồ sơ tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam;
– Theo dõi xâm phạm nhãn hiệu, tiến hành lập hồ sơ tranh tụng khi cần thiết;
– Soạn công văn trả lời phúc đáp khi xảy ra tranh chấp nhãn hiệu với các chủ đơn khác.
– Đại diện nhận giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ cho khách hàng