info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Cấp giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá

 1. Điều kiện cấp giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá
 • Doanh nghiệp đang sản xuất sản phẩm thuốc lá trước thời điểm ban hành nghị quyết số 12/2000/ NQ – CP ngày 14 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về chính sách quốc gia phòng, chống tác hại thuốc lá trong giai đoạn 2000 – 2010 hoặc doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương đầu tư trong trường hợp sáp nhập, liên doanh để sản xuất thuốc lá.
 • Điều kiện về đầu tư và sử dụng nguyên liệu thuốc lá được trồng trong nước;

+ Doanh nghiệp phải tham gia đầu tư trồng cây thuốc lá dưới hình thức đầu tư trực tiếp hoặc liên kết đầu tư với các doanh nghiệp có giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, phù hợp với quy mô sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và Quy hoạch vùng nguyên liệu thuốc lá được phê duyệt;
+ Phải sử dụng nguyên liệu thuốc lá được trồng trong nước để sản xuất thuốc lá. Trong trường hợp không đủ nguyên liệu trong nước thì được nhập khẩu phần nguyên liệu còn thiếu theo kế hoạch nhập khẩu hàng năm do Bộ Công Thương công bố, trừ trường hợp sản xuất sản phẩm thuốc lá nhãn nước ngoài hoặc sản phẩm thuốc lá để xuất khẩu. Kế hoặc này được xác định phù hợp với quy hoạch sản xuất sản phẩm thuốc lá và vùng nguyên liệu thuốc lá được phê duyệt.

 • Điều kiện về máy móc thiết bị:

+ Có máy móc thiết bị chuyên ngành gồm các công đoạn: cuốn điếu, đóng bao;
+ Trong công đoạn cuốn điếu, đóng bao, đóng tút doanh nghiệp phải được sử dụng các máy cuốn, máy đóng bao, đóng tút tự động, trừ trường hợp sản xuất sản phẩm thuốc lá theo phương pháp truyền thống phải thao tác bằng tay;
+ Có các thiết bị  kiểm tra để thực hiện đo lường, kiểm tra các tiêu chuẩn chất lượng như: Trọng lượng điếu, chu vi điếu, độ giảm áp điếu thuốc. Đối với các chỉ tiêu lý, hóa khác và chỉ tiêu vệ sinh thuốc lá, doanh nghiệp có thể tự kiểm tra hoặc thông qua các đơn vị dịch vụ có chức năng để kiểm tra. Kết quả kiểm tra phải được lưu trữ có hệ thống, thời gian lưu giữ phải dài hơn thời hạn sử dụng của sản phẩm là 6 tháng để theo dõi;
+ Toàn bộ máy móc thiết bị để sản xuất sản phẩm thuốc lá phải có nguồn gốc hợp pháp.

 • Điều kiện về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm thuốc lá.

+ Doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn cơ sở, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm thuốc lá.

 • Điều kiện về sở hữu nhãn hiệu hàng hóa.

+ Doanh nghiệp phải có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hiệu hàng hóa đã được đăng ký và được bảo hộ tại Việt Nam.

 • Điều kiện về môi trường và phòng, chống cháy nổ.

+ Có đầy đủ các phương tiện phòng cháy, chữa cháy và đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật.

 1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá
 • Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong vòng 03 năm gần nhất (nếu có) và dự kiến sản lượng sản xuất kinh doanh của 05 năm tiếp theo (trong đó nêu rõ chỉ tiêu sản lượng sản xuất đối với từng nhóm sản phẩm thuốc lá quy đổi ra bao 20 điếu);
 • Bảng kê danh mục máy móc, thiết bị cuốn điếu thuốc lá và đóng bao thuốc lá (năng lực từng công đoạn quy đổi ra bao 20 điếu tính theo 03 ca/ngày).
 • Hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của máy móc thiết bị.
 • Hợp đồng gia công chế biến sợi, hợp đồng dịch vụ kiểm tra chất lượng (nếu có).
 • Bảng kê diện tích, sơ đồ kho tàng, nhà xưởng, văn phòng làm việc và các khu phụ trợ khác.
 • Bản sao các giấy tờ xác nhận quyền sở hưu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hiệu hàng hóa cho các sản phẩm thuốc lá của doanh nghiệp.
 • Bản sao công bố phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc lá.
 • Bản sao hồ sơ chứng minh đầu tư phát triển vùng nguyên liệu thuốc lá.