Đăng ký kiểu dáng sản phẩm

    Khái niệm Kiểu dáng sản phẩm/ kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này. Sản phẩm mang Kiểu dáng sản phẩm/ kiểu dáng công nghiệp được hiểu là đồ vật, dụng cụ, thiết […]

    Hotline: 093 883 4386