info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhà hàng ở đâu?

Pháp luật hiện hành quy định tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể mà việc thực hiện xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhà hàng lại được giải quyết bởi các cơ quan nhà nước khác nhau. Vậy xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhà hàng ở đâu? Bài viết sau đây của Luật Minh Anh sẽ trả lời cụ thể câu hỏi đó.

Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhà hàng ở đâu

Thứ nhất, xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhà hàng tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương – nơi đặt cơ sở của nhà hàng

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có thẩm quyền cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm đối với một trong các trường hợp cụ thể như sau:

Một là, nhà hàng có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Bộ Kế hoạch Đầu tư và Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp. Như vậy, nếu cá nhân, tổ chức kinh doanh nhà hàng mà trước đó đã thực hiện nộp hồ sơ yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và được Bộ Kế hoạch Đầu tư và Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp thì sẽ tiến hành nộp hồ sơ xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhà hàng tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hai là, nhà hàng có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) quận, huyện,thị xã và thành phố thuộc tỉnh cấp và có quy mô kinh doanh từ 200 suất ăn/lần phục vụ trở lên. Theo đó, tổ chức, cá nhân kinh doanh nhà hàng sẽ thực hiện xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhà hàng của mình khi có 2 điều kiện là:

  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh cấp
  • Nhà hàng kinh doanh có quy mô kinh doanh từ 200 suất ăn/lần phục vụ trở lên.

Thứ hai, xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhà hàng tại Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh

Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh nơi nhà hàng đặt cơ sở có thẩm quyền cấp giấy phép vệ sinh an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhà hàng đối với trường hợp đáp ứng 2 điều kiện sau:

Một là, nhà hàng có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) quận, huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh cấp.

Hai là, nhà hàng có quy mô kinh doanh dưới 200 suất ăn/lần phục vụ.

Thứ ba, theo sự điều chỉnh của Sở Y tế tỉnh, thành phố trong một số trường hợp

Theo quy định của pháp luật thì căn cứ vào tình hình thực tế và năng lực quản lý tại địa phương, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể điều chỉnh việc phân cấp cấp Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nhà hàng cho phù hợp. Theo đó, Sở Y tế có thể xem xét về mô hình tổ chức của nhà hàng cũng như tình hình kinh tế – xã hội và sự quản lý của địa phương để phân cấp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

⇒ Chúng tôi, công ty Luật Minh Anh rất vinh dự được là đơn vị đại diện là nhà tư vấn, chia sẻ kiến thức về ”Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhà hàng ở đâu ?” cho quý khách hàng. Chúng tôi cam kết sẽ mang lại dịch vụ tốt nhất với mức chi phí ưu đãi.