info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

Dịch vụ tư vấn của Minh Anh

 • Minh Anh sẽ tư vấn cho Qúy khách hành về điều kiện hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa;
 • Tư vấn cho khách hành các tài liệu, hồ sơ cần thiết để xin cấp phép hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa;
 • Tư vấn cho khách hàng cách thức lập hồ sơ, tài liệu chuẩn để xin cấp phép hoạt động;
 • Soạn thảo hồ sơ, tài liệu, phương án kinh doanh xin cấp đủ điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa;
 • Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục thông báo hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa;
 • Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình thực hiện thông báo hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý khác có liên quan.

Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa

 • Có đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền;
 • Có phương án kinh doanh lữ hành nội địa;
 • Có chương trình di lịch cho khách du lịch nội địa;
 • Người điều hàn hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa phải có ít nhất ba năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.
 • Doanh nghiệp phải làm thủ tục đăng ký xin hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa tại Sở Văn Hóa thể thao và du lịch nơi đăng ký trụ sở chính.

Thành phần hồ sơ:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa;
 • Phương án kinh doanh nữ hành nội địa;
 • Chương trình du lịch cho khách di lịch nội địa;
 • Bản sao thẻ hướng dẫn viên;
 • Hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành;
 • Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận tiền ký quỹ của ngân hàng;
 • Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Điều kiện thực hiện TTHC

 • Có phương án kinh doanh lữ hành nội địa;
 • Có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa;
 • Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa phải có thời gian ít nhất ba năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành;
 • Tiền ký quỹ là 50 triệu đồng Việt Nam.

Các bước thực hiện thủ tục hành chính

 • Chuẩn bị bộ hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.
 • Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” _ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 • Thời gian tiếp nhận hồ sơ: các ngày trong tuần.
 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ, bộ phận một cửa tiến hành kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ: Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp, đổi, cấp lại thẻ Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do cho người đề nghị cấp biết.
 • Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.