info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Xin giấy phép hoạt động in

 1. Điều kiện hoạt động của cơ sở in
 2. Cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm: báo, tạo chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí; mẫu , biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành; tem chống hàng giả; hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sản mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền) phải có đủ các điều kiện sau:
 • Là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, hộ kinh doanh về hoạt động in (kể cả cơ sở in hoạt động độc lập và trực thuộc doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác);
 • Có thiết bị in để thực hiện ít nhất một trong các công đoạn chế bản, in, gia công sau in;
 • Có mặt bằng để thực hiện chế bản, in, gia công sau in ngoài khu vực dân cư, trừ cơ sở in chỉ sử dụng công nghệ, thiết bị in la – de (laser), in phun khổ từ AO trở xuống và cơ sở in là hộ gia đình hoạt động in lưới (lụa) thủ công;
 • Có đủ điều kiện về an ninh – trật tự, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;
 • Có chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân Việt Nam;
 • Có người đứng đầu là công dân Việt Nam, thường trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có trình độ cao đẳng trở lên về chuyên ngành in hoặc được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in.
 1. Cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm khác thì phải có đủ các điều kiện sau đây:
 • Có đủ điều kiện quy định tại điểm a, b, c, và d khoản 1 điều 11 Nghị định số 60/2014/ NĐ – CP.
 • Có người đứng đầu thường trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có trình độ cao đẳng trở lên về chuyên ngành in hoặc được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in.
 1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in gồm có:
 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in;
 • Bản sao có chứng thực giấy đăng ký kinh doanh;
 • Bản sao chứng thực giấy tờ sở hữu hoặc thuê mua thiết bị in; trường hợp chưa có thiết bị in phải kèm theo danh mục thiết bị in dự kiến đầu tư;

+ Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động in, cơ sở in phải hoàn thành việc mua hoặc thuê mua đủ thiết bị theo danh mục dự kiến đầu tư, gửi bản sao chứng từ mua, thuê mua thiết bị cho cơ quan cấp giấy phép hoạt động in;

 • Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng hoặc các loại giấy tờ khác chứng minh về việc giao đất, thuê đất, thuê mặt bằng, nhà xưởng để thực hiện chế bản, in, gia công sau in;
 • Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh – trật tự do cơ quan công án có thẩm quyền cấp và giấy tờ thể hiện việc đáp ứng đủ điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
 • Sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định của người đúng đầu cơ sở in kèm theo bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành in trở lên hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.
 1. Thời gian thực hiện
 • 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đủ và hợp lệ.