info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh gas

Kinh doanh Gas là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, Tổ chức, cá nhân muốn kinh doanh mặt hàng này bắt buộc phải xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gas theo quy định của Pháp luật.
1. Điều kiện để xin cấp phép đủ điều kiện kinh doanh gas
Điều kiện đối với các cửa hàng kinh doanh khí đốt hóa lỏng:
a) Điều kiện về chủ thể kinh doanh:
– Là thương nhân đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký kinh doanh mặt hàng khí đốt hóa lỏng.
b) Điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật và trang thiết bị:
– Cửa hàng kinh doanh khí đốt hóa lỏng phải có thiết kế xây dựng theo quy định của Tiêu chuẩn Việt Nam.
– Việc xây dựng cửa hàng kinh doanh khí đốt hóa lỏng phải thực hiện các quy định về diện tích mặt bằng, yêu cầu kết cấu xây dựng, nơi bán hàng, kho chứa hàng, khu phụ cửa hàng và cung cấp điện.
c) Điều kiện về trình độ chuyên môn của cán bộ, nhân viên:
– Cán bộ quản lý, nhân viên cửa hàng kinh doanh khí đốt hóa lỏng phải được học tập kiến thức về khí đốt hóa lỏng, huấn luyện về phòng độc, phòng cháy chữa cháy và được công an tỉnh, thành phố kiểm tra, cấp chứng chỉ về phòng cháy chữa cháy.
d) Điều kiện về sức khỏe:
– Cán bộ, nhân viên cửa hàng kinh doanh khí đốt hóa lỏng phải có đủ sức khỏe để đảm nhiệm công việc kinh doanh, được cơ quan Y tế cấp quận, huyện, thị xã hoặc tương đương trở lên kiểm tra và xác nhận.
e) Điều kiện về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ:
– Cửa hàng kinh doanh khí đốt hóa lỏng phải có đủ các phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật và được cơ quan Công an phòng cháy chữa cháy tỉnh, thành phố kiểm tra, cấp giấy chứng nhận đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.
2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gas
– Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng;
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao hợp lệ);
– Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy do công an tỉnh, thành phố cấp;
Lưu ý:
– Nếu thương nhân có nhiều cửa hàng kinh doanh khí đốt hóa lỏng (hoặc nhiều kho bảo quản phải lập đủ hồ sơ như trên cho từng cửa hàng, từng kho.
– Sở Thương Mại tỉnh, thành phố là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng.