info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Xin giấy phép đo đạc bản đồ tại Hà Nội

Công ty Minh Anh là đơn vị tiên phong phát triển dịch vụ xin giấy phép đo đạc bản đồ tại Hà Nội. Với hơn 06 năm kinh nghiệm cùng đội ngũ luật sư, chuyên gia tư vấn năng động và nhiệt tình, chúng tôi cam kết mang lại dịch vụ tư vấn với chất lượng tốt nhất.
Đo đạc và bản đồ là lĩnh vực hoạt động khoa học kỹ thuật sử dụng các thiết bị, phương pháp để thu nhận, xử lý thông tin nhằm xác định các đặc trưng hình học và thông tin thuộc tính của các đối tượng địa lý ở mặt đất, lòng đất, mặt nước, lòng nước, đáy nước, khoảng không ở dạng tĩnh hoặc biến động theo thời gian và biểu thị bề mặt trái đất dưới dạng mô hình thu nhỏ bằng hệ thống ký hiệu theo các quy tắc toán học nhất định.
Hoạt động cấp giấy phép đo đạc bản đồ tại Hà Nội được quy định khá chi tiết trong nghị định số 45/2015/NĐ-CP, tuy nhiên thực tiễn thực hiện có không ít các doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục. Sau đây Công ty Minh Anh xin hướng dẫn các doanh nghiệp tại Hà Nội hồ sơ và thủ tục xin loại giấy phép này như sau:
Hồ sơ xin giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ;
Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn, hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng, giấy tờ chứng minh về việc đóng bảo hiểm, bản khai quá trình công tác, quyết định bổ nhiệm của kỹ thuật trưởng;
Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn, hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của các nhân viên kỹ thuật đo đạc và bản đồ;
Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy tờ về sở hữu thiết bị, công nghệ đo đạc và bản đồ gồm chứng từ mua bán, thuê hoặc chuyển giao thiết bị, công nghệ;
Thủ tục xin giấy phép đo đạc bản đồ
Bước 1: Tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.
Bước 2: Tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ nộp một (01) bộ hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường nơi tổ chức có trụ sở chính (trừ các trường hợp Tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội và các tổ chức xã hội – nghề nghiệp; các Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập nộp một (01) bộ hồ sơ tại Cục Đo đạc bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam).
Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ cho đầy đủ, việc yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ chỉ thực hiện một (01) lần.
Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, lập biên bản thẩm định trụ sở và phỏng vấn kỹ thuật trưởng và gửi biên bản thẩm định kèm theo hồ sơ cho Cục Đo đạc bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam.
Bước 5: Trong thời hạn 03 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Cục đo đạc bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam tiến hành cấp giấy phép cho tổ chức, cơ quan. trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép thì trả lời bằng văn bản cho tổ chức biết lý do đồng thời thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường.
Dịch vụ xin giấy phép đo đạc bản đồ của công ty Minh Anh.
Tư vấn các điều kiện cần và đủ để xin giấy phép đo đạc bản đồ theo đúng quy định của pháp luật;
Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị các thông tin và tài liệu cần thiết để xin giấy phép;
Soạn thảo toàn bộ hồ sơ xin giấy phép đo đạc bản đồ;
Đại diện doanh nghiệp trực tiếp thực hiện toàn bộ thủ tục tại Sở tài nguyên môi trường Và Cục đo đạc bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam.