info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Xin giấy phép bưu chính

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp muốn thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính (Xin giấy phép bưu chính). Chỉ khi được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính thì doanh nghiệp mới có thể hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính một cách hợp pháp.
Giấy phép bưu chính có 03 loại phổ biến nhất là: Giấy phép bưu chính phạm vi nội tỉnh; giấy phép bưu chính phạm vi liên tỉnh; giấy phép bưu chính phạm vi quốc tế.
giay phep buu chinh 1Điều kiện xin giấy phép bưu chính.
Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg) phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính (sau đây gọi là giấy phép bưu chính) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính cấp.
Doanh nghiệp được cấp giấy phép bưu chính khi có đủ các điều kiện sau đây:
Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính;
Có khả năng tài chính, nhân sự phù hợp với phương án kinh doanh theo nội dung đề nghị được cấp giấy phép;
Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính;
Có biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính.
Hồ sơ xin giấy phép bưu chính bao gồm:
Giấy đề nghị cấp giấy phép Bưu chính;;
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề bưu chính;
Điều lệ tổ chức và hoạt động doanh nghiệp;
Phương án kinh doanh hoạt động bưu chính;
Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính;
Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu (nếu có);
Bảng giá cước dịch vụ bưu chính;
Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính;
Quy định bề mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại;
Mẫu thỏa thuận hoặc cam kết hợp tác với doanh nghiệp, đối tác khác;
Thủ tục xin giấy phép bưu chính.
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ xin giấy phép bưu chính như trên;
Bước 2: Doanh nghiệp gửi hồ sơ lên Vụ Bưu chính – Bộ thông tin truyền thông đối với giấy phép bưu chính liên tỉnh và quốc tế, gửi hồ sơ lên Sở thông tin truyền thông đối với giấy phép bưu chính phạm vi trong 1 tỉnh;
Bước 3: Nếu hồ sơ của doanh nghiệp hợp lệ thì sau 30 ngày làm việc doanh nghiệp đến bộ phận 1 cửa của các cơ quan nêu tại Bước 2 để nhận kết quả;
Lệ phí cấp giấy phép bưu chính.    
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 185/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính, quy định về phí thẩm định điều kiện hoạt động và lệ phí cấp giấy phép trong hoạt động bưu chính.