info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn thành lập công ty tại Hà Nội

Tư vấn thành lập công ty tại Hà Nội – Công ty Minh Anh là đơn vị tư vấn chuyên cung cấp dịch vụ Tư vấn thành lập công ty tại Hà Nội cho khách hàng, đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ thành lập công ty tại Hà Nội. Tư vấn thành lập công ty tại Hà Nội của công ty chúng tôi đảm bảo làm thủ tục nhanh chóng, an toàn với chi phí dịch vụ thấp nhất. Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm và tin tưởng khi đến với công ty chúng tôi.

1.  Tư vấn trước thành lập: 

     Tư vấn lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức của Công ty;

     Tư vấn về lựa chọn tên, trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh của Công ty;

     Tư vấn về cơ cấu góp vốn trong Công ty;

    Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành của Công ty;

    Tư vấn mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;

    Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;

    Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;

2.  Tiến hành các thủ tục Thành lập Công ty tại Hà Nội theo uỷ quyền:

     Tư vấn, soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh;

     Tiến hành các thủ tục Thành lập doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

3.  Cam kết  sau thành lập Công ty:  

     Tư vấn hoàn thiện hồ sơ nội bộ của Công ty sau khi thành lập Công ty;

     Tư vấn cho doanh nghiệp cần phải tiến hành các thủ tục pháp lý gì sau khi thành lập Công ty;

    Cung cấp Văn bản pháp Luật trong lĩnh vực hoạt động cho các Công ty sau thành lập.