info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

Quý khách hàng đang thắc mắc về giấy phép quảng cáo mỹ phẩm? Thủ tục xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm? Để giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về thủ tục xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm, công ty Luật Minh Anh xin tư vấn xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm cho quý khách hàng các quy định về xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo như sau:
Quảng cáo mỹ phẩm được thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng như truyền hình, truyền thanh, trang thông tin điện tử (Internet, Website), sách, báo, tạp chí, tờ rơi, pano, áp phích, vật thể trên không, vật thể dưới nước hoặc các phương tiện quảng cáo khác do đơn vị kinh doanh mỹ phẩm thực hiện hoặc tài trợ, uỷ quyền cho đơn vị khác thực hiện và các hoạt động tổ chức hội thảo, thông tin, giới thiệu sản phẩm mỹ phẩm. Các đơn vị chỉ được phép quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu các sản phẩm mỹ phẩm khi có Phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm theo quy định của pháp luật.
tu van xin giay phep quang cao my pham

Điều kiện xác nhận nội dung cho quảng cáo mỹ phẩm:

– Mỹ phẩm phải đủ điều kiện quảng cáo quy định tại điểm b khoản 4 điều 20 Luật quảng cáo 2012;
– Nội dung quảng cáo phải theo quy định tại điều 4 nghị định số 181/2013/NĐ-CP và các nội dung sau đây:

  • Không được sử dụng hình ảnh, trang phục, tên, thư tín, bài viết của các đơn vi, cơ sở y tế, bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế khác;
  • Tính năng, công dụng của sản phẩm phải phù hợp với bản chất của sản phẩm, phân loại sản phẩm và tính năng, công dụng đã được công bố theo quy định của pháp luật.

–  Đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo là đơn vị đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam của đơn vị đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm hoặc đơn vị có tư cách pháp nhân được đơn vị đứng tên phên phiếu công bố sản phẩm ủy quyền bằng văn bản.

Dịch vụ xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm tại tư vấn Minh Anh:

– Tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý liên quan tới quy trình, thủ tục xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
– Tư vấn chuẩn bị thông tin, giấy tờ cần thiết để hoàn thiện hồ sơ xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm.
– Soạn thảo hồ sơ chuẩn xác, nhanh chóng.
– Đại diện khách hàng hoàn thành thủ tục xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm cho quý khách hàng.
– Đaị diên khách hàng nhận kết quả và bàn giao kết quả cho quý khách hàng.