info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn xin giấy phép quảng cáo ngoài trời

Bất cứ hình thức quảng cáo đại chúng nào đều phải xét duyệt một cách chặt chẽ, thủ tục tương đối phức tạp. Quảng cáo ngoài trời cũng vậy, để được thực hiện quảng cáo ngoài trời, doanh nghiệp phải làm thủ tục xin giấy phép thực hiện quảng cáo ngoài trời. Khá nhiều doanh nghiệp vướng mắc trong quá trình xin cấp phép, nhằm giúp các doanh nghiệp thuận lợi hơn, công ty Luật Minh Anh xin tư vấn xin giấy phép quảng cáo ngoài trời như sau:
Tư vấn xin giấy phép quảng cáo ngoài trời

(Tư vấn xin giấy phép quảng cáo ngoài trời)

1: Điều kiện cấp giấy phép quảng cáo ngoài trời
Được Ủy ban Nhân dân Thành phố phê duyệt quy hoạch;
Có đầy đủ trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật cho yêu cầu thiết kế, tạo mẫu;
Có trụ sở, địa điểm kinh doanh dịch vụ và phương tiện thông tin liên lạc.
2: Hồ sơ đề nghị xin giấy phép quảng cáo ngoài trời
Đơn xin thực hiện quảng cáo.
Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo thì phải có bản sao có giá trị pháp lý giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ quảng cáo còn đối với doanh nghiệp, cá nhân tự quảng cáo thì phải có bản sao có giá trị pháp lý giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề, hàng hóa;
Bản sao có giá trị pháp lý giấy đăng ký chất lượng hàng hóa hoặc các giấy tờ tương tự về chất lượng hàng hóa đối với hàng hóa quảng cáo mà pháp luật quy định phải đăng ký chất lượng nằm trong giấy tờ xin giấy phép quảng cáo ngoài trời .
Mẫu ( maket ) sản phẩm quảng cáo;
Văn bản thẩm định của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng đối với bảng, biển, pa-nô, màn hình treo, đặt, dán, dựng ở ngoài trời mà pháp luật về xây dựng quy định phải thẩm định về kết cấu xây dựng;
Đối với quảng cáo khuyến mại thì yêu cầu phải có văn bản có giá trị pháp lý xác nhận về nội dung chương trình khuyến mại của cơ quan quản lý nhà nước về thương mại khi thực hiện xin giấy phép quảng cáo ngoài trời.
Đối với công ty quảng cáo thì phải có hợp đồng quảng cáo giữa công ty quảng cáo và công ty muốn quảng cáo sản phẩm hay dịch vụ.
Phải có hợp đồng thuê địa điểm nơi quảng cáo nếu nơi đó được Công ty quảng cáo thuê lại của đối tác thứ 3 để quảng cáo.
3: Những vấn đề cần lưu ý khi quảng cáo ngoài trời
Sau 30 ngày kể từ ngày giấy phép có hiệu lực, nếu đơn vị quảng cáo không thực hiện quảng cáo thì giấy phép quảng cáo sẽ không còn hiệu lực;
Đối với việc quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô, màn hình, băng-rôn, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động khác và các hình thức tương tự treo, đặt, dán, dựng ở ngoài trời hoặc tại điểm công cộng thì được quy định như sau :
+ Không được che khuất trên mười phần trăm diện tích sản phẩm quảng cáo đã đặt trước chưa hết thời hạn, theo hướng phía trước, cách hai trăm mét, nhìn vuông góc chính giữa với các quảng cáo có trước;
+ Không được đặt trong hành lang an toàn giao thông, đê điều, lưới điện quốc gia; không được che khuất biển báo, đèn tín hiệu giao thông, bảng chỉ dẫn công cộng;
+Tại các đô thị, hạn chế quảng cáo có diện tích lớn ngoài trời không phù hợp với quy hoạch đô thị, an toàn xã hội, mỹ quan và cảnh quan môi trường.