info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho cơ sở sản xuất nước

Tư vấn Minh Anh Tư vấn xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho cơ sở sản xuất nước, cung cấp hồ sơ xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho cơ sở sản xuất nước, đại diện nộp hồ sơ xin giấy Chứng nhận điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ quan Nhà Nước.
Khách hàng làm thủ tục giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho cơ sở sản xuất nước tại Tư vấn Minh Anh sẽ được tư vấn các vấn đề sau:
1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho cơ sở sản xuất nước như:
– Tư vấn thành lập doanh nghiệp sản xuất nước;
– Tư vấn những quy định của pháp luật về cấp giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện điều kiện Vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất nước;
– Tư vấn công bố chất lượng nước;
– Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu;
– Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.
2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:
– Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
– Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc xin Chứng nhận điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;
– Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
3. Đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục xin cấp giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện Vệ sinh an toàn thực phẩm, cụ thể:
Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Tư vấn Minh Anh sẽ tiến hành các công việc sau cho khách hàng:
– Đại diện lên Sở kế hoạch và đầu tư làm thủ tục thành lập doanh nghiệp;
– Đại diện lên Sở Y Tế nộp hồ sơ xin cấp giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho khách hàng;
– Đại diện cho khách hàng đi làm thủ tục công bố chất lượng nước;
– Đại diện nhận kết quả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
– Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận (Nếu có)
4. Thời gian thực hiện tất cả các công việc:
–     60 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian sửa chữa, khắc phục do không đạt yêu cầu qua thẩm định).
Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ và tư vấn miễn phí xin vui lòng liên hệ.