info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn xin cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài

Công ty Minh Anh (Nhà tư vấn), là một công ty hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực Tư vấn xin cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài, cung cấp dịch vụ tư vấn cho các nhà đầu tư nước ngoài, tư vấn doanh nghiệp trong nước, tư vấn giấy phép, cung cấp dịch vụ pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp.v.v.
Đối với lĩnh vực cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, chúng tôi xin được đưa ra một số hướng dẫn cụ thể như sau:

Tư vấn xin cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài

   Tư vấn xin cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài


Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là Doanh nghiệp được thành lập dựa trên cơ sở các tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, hợp tác với tổ chức, cá nhân Việt Nam để thành lập công ty liên doanh.
1. Tư vấn loại hình doanh nghiệp, cụ thể:

 • Lựa chọn loại hình doanh nghiệp;
 • Mô hình và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp;
 • Phương thức hoạt động và điều hành;
 • Tư vấn pháp lý về Mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;
 • Quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;
 • Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

2. Hoàn thiện hồ sơ thành lập doanh nghiệp và xin cấp giấy chứng nhận đầu tư. 

 • Tư vấn và hoàn thiện Biên bản về việc họp các sáng lập viên trước thành lập;
 • Tư vấn và hoàn thiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh/hợp đồng liên doanh;
 • Văn bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư:
 • Lập dự án đầu tư;
 • Tư vấn và Soạn thảo Điều lệ công ty;
 • Soạn thảo danh sách thành viên/danh sách cổ đông;
 • Văn bản uỷ quyền;
 • Công chứng các giấy tờ có liên quan;
 • Các giấy tờ khác có liên quan.

3. Đại diện thực hiện các thủ tục:

 • Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
 • Nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho doanh nghiệp;
 • Hướng dẫn nhà đầu tư trực tiếp nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu công ty;
 • Tiến hành thủ tục đăng ký mã số thuế cho doanh nghiệp.

4. Tư vấn sau thành lập doanh nghiệp dự án:

 • Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp;
 • Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
 • Hướng dẫn thủ tục về thuế và kê khai thuế;
 • Hướng dẫn các thủ tục trước khi hoạt động tại trụ sở công ty…