info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh chuyển phát nhanh quốc tế

Cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế là việc chấp nhận bưu gửi từ Việt Nam để vận chuyển và phát tại nước ngoài hoặc nhận bưu gửi từ nước ngoài về để vận chuyển và phát tại Việt Nam hoặc cả hai chiều.

1. Trình tự thực hiện

 • Doanh nghiệp chuẩn bị bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định của pháp luật;
 • Doanh nghiệp gửi hồ sơ về Bộ Thông Tin – Truyền Thông;
 • Việc thẩm tra và cấp giấy phép bưu chính thực hiện trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

2. Cách thức thực hiện

 • Qua hệ thống bưu chính.
 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ Thông Tin – Truyền thông.

3. Thành phần hồ sơ

 • Tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài quy định tại điểm trên.
 • Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt, đối với trường hợp hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đề nghị cấp phép;
 • Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại;
 • Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thủ hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);
 • Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính;
 • Phương án kinh doanh;
 • Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp (nếu có);
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Giấy đề nghị giấy phép bưu chính;

4. Nội dung phương án kinh doanh

 • Phân tích tính khả thi và lợi ích kinh tế – xã hội của phương án thông qua các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, chi phí, số lượng lao động, thuế nộp ngân sách nhà nước, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư trong 03 năm tới kể từ năm đề nghị cấp phép.
 • Các biện pháp bảo đảm an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính;
 • Phương thức cung ứng dịch vụ do doanh nghiệp tự tổ chức hoặc hợp tác cung ứng dịch vụ với doanh nghiệp khác (trường hợp hợp tác với doanh nghiệp khác, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép bưu chính phải trình bày chi tiết về phạm vi hợp tác, công tác phối hợp trong việc bảo đảm an toàn, an ninh, giải quyết khiếu nại và bồi thường thiệt hại cho người sử dụng dịch vụ);
 • Quy trình cung ứng dịch vụ gồm quy trình chấp nhận, vận chuyển và phát;
 • Hệ thống và phương thức quản lý, điều hành dịch vụ;
 • Địa bàn dự kiến cung ứng dịch vụ;
 • Thông tin về doanh nghiệp gồm: tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử (e-mail) của trụ sở giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh, trang tin điện tử của doanh nghiệp (nếu có) và các thông tin liên quan khác;

5. Thời gian thực hiện

 • 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức
7. Cơ quan thực hiện TTHC: Bộ Nội Vụ – Bộ Thông tin và Truyền thông.
8. Kết quả thực hiện TTHC: giấy phép bưu chính.