info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn thay đổi thành viên công ty

 Tư vấn thay đổi thành viên công ty – Dịch vụ tư vấn thay đổi thành viên Công ty tại Minh Anh bao gồm:
1. Tư vấn các quy định của pháp luật về thành viên và thay đổi thành viên công ty:
– Tư vấn điều kiện trở thành thành viên công ty;
– Tư vấn về trách nhiệm pháp lý, quyền và lợi ích của thành viên công ty;
– Tư vấn điều kiện để thành viên tham gia vào ban lãnh đạo, người quản lý công ty;
– Tư vấn trình tự, thủ tục bổ sung hoặc rút thành viên công ty;
– Các nội dung khác có liên quan.
2. Hoàn thiện hồ sơ bổ sung thành viên hoặc rút thành viên:
– Biên bản họp về việc bổ sung thành viên hoặc rút thành viên;
– Quyết định về việc bổ sung thành viên hoặc rút thành viên;
– Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh;
– Giấy ủy quyền (nếu có);
– Các giấy tờ khác có liên quan.
3. Đại diện thực hiện các thủ tục:
– Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh;
– Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
– Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
4. Cam kết dịch vụ sau thay đổi:
Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi;
Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
Hướng dẫn các thủ tục có liên quan tại trụ sở công ty tư vấn Minh Anh