info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn thành lập hộ kinh doanh

Tư vấn thành lập hộ kinh doanh là gì? Hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Tư vấn thành lập hộ kinh doanh
Tư vấn thành lập hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh có sử dụng thường xuyên hơn mười lao động phải chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn thành lập Hộ KD của Công ty Luật Minh Anh bao gồm:

1.  Tư vấn trước thành lập:

–     Tư vấn lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức của Hộ KD;

–     Tư vấn về lựa chọn tên, trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh của Hộ KD;

–     Tư vấn về cơ cấu góp vốn trong Hộ KD;

–    Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành của Hộ KD;

–    Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;

2.  Tiến hành các thủ tục Thành lập Hộ kinh doanh theo uỷ quyền:

–     Tư vấn, soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ thủ tục đăng ký kinh doanh;

–     Tiến hành các thủ tục Thành lập Hộ KD tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

3.  Cam kết sau thành lập và tư vấn thành lập hộ kinh doanh:

–    Tư vấn hoàn thiện hồ sơ nội bộ của Hộ KD sau thành lập;

–    Tư vấn cho Hộ KD cần phải tiến hành các thủ tục pháp lý gì sau khi thành lập doanh nghiệp;

–    Cung cấp Văn bản pháp Luật trong lĩnh vực hoạt động cho các Hộ KD sau thành lập.

✅ Nếu Quý khách đang hoạt động HKD muốn thay đổi để thành một doanh nghiệp, công ty có thể tham khảo bài viết chi tiết Tư vấn thành lập công ty

✅ Kết nối gặp luật sư về đầu tư theo ☎️ 024 6328.3468