info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Hoài Đức

Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Hoài Đức, Công ty tư vấn Minh Anh là đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội – Bao gồm: Tư vấn trước và sau khi thành lập doanh nghiệp; soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp; đại diện cho khách hàng thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Hoài Đức
Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Hoài Đức

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp của công ty Tư Vấn Minh Anh bao gồm:

1.  Tư vấn trước và sau khi thành lập doanh nghiệp :

+     Tư vấn lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp;

+    Tư vấn về lựa chọn tên, trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp;

+    Tư vấn về cơ cấu góp vốn trong doanh nghiệp;

+   Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành của doanh nghiệp;

+   Tư vấn mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;

+   Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;

+   Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;

2.  Tiến hành các thủ tục Thành lập doanh nghiệp theo đại diện uỷ quyền tại Huyện Hoài Đức:

+    Tư vấn, soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh;

+    Tiến hành các thủ tục Thành lập doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

3.  Cam kết  sau thành lập doanh nghiệp của công ty chúng tôi

+   Bàn giao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh sau khi các thủ tục thành lập doanh nghiệp tại huyện Hoài Đức được cơ quan có thẩm quyền công nhận;

+    Tư vấn hoàn thiện hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp sau khi thành lập doanh nghiệp;

+   Tư vấn cho doanh nghiệp cần phải tiến hành các thủ tục pháp lý gì sau khi thành lập doanh nghiệp;

+   Cung cấp Văn bản pháp Luật trong lĩnh vực hoạt động cho các doanh nghiệp sau thành lập.