info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Đông Anh

Dịch vụ Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Đông Anh, Công ty tư vấn Minh Anh là đơn vị tư vấn chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp trong địa bàn huyện Đông Anh bao gồm: Tư vấn trước thành lập doanh nghiệp; soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp; đại diện cho khách hàng thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Đông Anh
Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Đông Anh

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp của chúng tôi bao gồm:

1.  Tư vấn trước thành lập doanh nghiệp :

–     Tư vấn lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp;

–     Tư vấn về lựa chọn tên, trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp;

–     Tư vấn về cơ cấu góp vốn trong doanh nghiệp;

–    Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành của doanh nghiệp;

–    Tư vấn mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;

–    Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;

–    Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;

2.  Tiến hành các thủ tục Thành lập doanh nghiệp tại Đông Anh theo đại diện uỷ quyền:

–     Tư vấn, soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh;

–     Tiến hành các thủ tục Thành lập doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

3.  Cam kết  sau thành lập doanh nghiệp tại Đông Anh

–     Tư vấn, hướng dẫn hoặc đại diện nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp

–     Tư vấn hoàn thiện hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp sau khi thành lập doanh nghiệp;

–    Tư vấn cho doanh nghiệp cần phải tiến hành các thủ tục pháp lý gì sau khi thành lập doanh nghiệp;

–    Cung cấp Văn bản pháp Luật trong lĩnh vực hoạt động cho các doanh nghiệp sau thành lập.

–    Tư vấn các dịch vụ pháp lý khác liên quan đến doanh nghiệp
–   Tư vấn các dịch vụ liên quan đến thiết kế web, kế toán thuế

Trên đây là nội dung trao đổi sơ bộ của chúng tôi về Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Đông Anh, nếu có các yêu cầu thành lập công ty doanh nghiệp , hoặc tư vấn về các dịch vụ xin giấy phép kinh doanh, dịch vụ xin giấy phép con hay bất kỳ yêu cầu pháp lý nào khác, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: 024 6328 3468 để nhận được dịch vụ tận tậm nhất hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn