info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn thành lập địa điểm kinh doanh

Tư vấn thành lập địa điểm kinh doanh – Địa điểm kinh doanh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của địa điểm kinh doanh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn thành lập địa điểm kinh doanh của Công ty tư vấn Minh Anh:

 A.  Phương thức tư vấn:

+   Tư vấn trực tiếp và thực hiện dịch vụ pháp lý tại văn phòng;

+   Tư vấn qua điện thoại: Qua tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến;

+   Tư vấn qua Email bằng hình thức liên hệ đến hòm thư Công ty Minh Anh.

 B.  Nội dung tư vấn:

1.  Tư vấn trước thành lập

+   Lựa chọn địa điểm mở Địa điểm kinh doanh và các quy định của pháp luật đối với địa điểm kinh doanh;

+   Về tên Địa điểm kinh doanh:

+   Ngành nghề kinh doanh (phù hợp với ngành nghề doanh nghiệp và quy định của pháp luật);

+   Tư vấn về người đứng đầu địa điểm kinh doanh (phù hợp với quy định của pháp luật);

+   Hoàn thiện hồ sơ mở địa điểm kinh doanh bao gồm: Thông báo mở địa điểm kinh doanh, Giấy ủy quyền cho việc mở địa điểm kinh doanh và các giấy tờ khác có liên quan.

2.  Thực hiện các công việc theo uỷ quyền

Công ty  Minh Anh đại diện cho  khách hàng làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đăng ký mở địa điểm kinh doanh theo yêu cầu. Nội dung công việc thực hiện cụ thể:

+   Đại diện cho khách hàng nộp, rút, nhận hồ sơ đăng ký mở địa điểm kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh;

+   Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

+   Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh – có thể hiện nội dung của Địa điểm kinh doanh (Nhân viên Công ty Minh Anh sẽ cùng chủ doanh nghiệp có mặt tại Phòng ĐKKD để thực hiện công việc trên);

3.  Tư vấn sau Thành lập:

+   Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu (qua email);

+   Hướng dẫn và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến Thuế và Kế toán trong thời gian đầu sau thành lập.