info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn thành lập địa điểm kinh doanh tại Hà Nội

Tư vấn thành lập địa điểm kinh doanh tại Hà Nội – Công ty tư vấn Minh Anh là đơn vị chuyên tư vấn thành lập địa điểm kinh doanh cho các doanh nghiệp. Đối với vấn đề thành lập địa điểm kinh doanh tại Hà Nội công ty Minh Anh sẽ tư vấn cho khách hàng lựa chọn các vấn đề sau:

  1.  Tư vấn trước thành lập

+    Lựa chọn địa điểm mở địa điểm kinh doanh và các quy định của pháp luật;

+    Về tên Địa điểm kinh doanh: (Lựa chọn và tra cứu tên ĐĐKD phù hợp với tên Công ty mẹ);

+    Ngành nghề kinh doanh (phù hợp với mã ngành kinh tế Quốc dân và quy định của pháp luật);

+    Tư vấn về người đứng đầu địa điểm kinh doanh (phù hợp với quy định của pháp luật)

+    Tư vấn các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp (Mô hình và Cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động và điều hành, mối quan hệ giữa các chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ của các thành viên…)

+    Hoàn thiện hồ sơ mở địa điểm kinh doanh bao gồm: Tư vấn và hoàn thịên Biên bản, quyết định về việc mở địa điểm kinh doanh, Thông báo mở địa điểm kinh doanh, Giấy ủy quyền cho việc mở địa điểm kinh doanh và các giấy tờ khác có liên quan.

  2.   Thực hiện các công việc theo uỷ quyền

Công ty Tư vấn Minh Anh sẽ thực hiện công việc theo sự ủy quyền của khách hàng tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đăng ký mở địa điểm kinh doanh theo yêu cầu. Nội dung công việc thực hiện cụ thể:

+    Đại diện cho khách hàng nộp, rút, nhận hồ sơ đăng ký mở địa điểm kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh;

+    Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

+    Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh – có thể hiện nội dung của Địa điểm kinh doanh (Nhân viên của Công ty Minh Anh sẽ đại diện doanh nghiệp có mặt tại Phòng ĐKKD để thực hiện công việc trên);

3.   Tư vấn sau Thành lập

Công ty Minh Anh sẽ hỗ trợ và tư vấn về các vấn đề:

+    Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu (qua email)

+    Hướng dẫn và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến Thuế và Kế toán trong thời gian đầu sau thành lập.