info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn thành lập Công ty tại Thanh Hóa

Tư vấn thành lập Công ty tại Thanh Hóa : Việc lựa chọn loại hình Công ty trước khi bắt đầu công việc kinh doanh là rất quan trọng, nó có ảnh hưởng không nhỏ tới sự tồn tại và phát triển của Công ty. Do vậy đòi hỏi các thương nhân khi bắt đầu khởi nghiệp phải nghiên cứu, lựa chọn một môi hình Công ty sao cho phù hợp với lĩnh vực, quy mô kinh doanh của mình.
Dịch vụ tư vấn thành lập Công ty tại Thanh Hóa của Công ty Minh Anh bao gồm:
1.  Tư vấn trước thành lập Công ty:
     Tư vấn lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức của Công ty;
     Tư vấn về lựa chọn tên, trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh của Công ty;
     Tư vấn về cơ cấu góp vốn trong Công ty;
    Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành của Công ty;
    Tư vấn mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;
    Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;
    Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;
2.  Tiến hành các thủ tục Thành lập Công ty theo đại diện uỷ quyền:
     Tư vấn, soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh;
     Tiến hành các thủ tục Thành lập Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

Tư vấn chuẩn bị giấy tờ cho việc thành lập công ty doanh nghiệp tại Thanh Hóa
a. Thành lập công ty có doanh nghiệp, tổ chức góp vốn tại Thanh Hóa cần các tài liệu sau:

 Bản sao công chứng giấy phép hoạt động của pháp nhân, tổ chức ;

 Bản sao công chứng CCCD/ Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, tổ chức.

b. Thành lập công ty do cá nhân góp vốn cần các tài liệu sau: Bản sao công chứng CCCD/ Hộ chiếu của các thành viên góp vốn

c. Đối với thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài quý khách hàng liên hệ Luật Trí Nam để được hướng dẫn cách chuẩn bị tài liệu cần thiết.

d. Danh mục tài liệu cần có trong hồ sơ thành lập công ty

 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Mẫu thông tư 01/2021).

 Bản sao công chứng CMTND, hộ chiếu của cá nhân, giấy phép hoạt động của tổ chức góp vốn.

 Điều lệ thành lập công ty (Không áp dụng cho thành lập doanh nghiệp tư nhân).

 Danh sách thành viên, cổ đông công ty.

 Danh sách người đại diện theo ủy quyền của tổ chức góp vốn thành lập công ty.

 Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ.

3.  Cam kết  sau thành lập Công ty:
     Tư vấn hoàn thiện hồ sơ nội bộ của Công ty sau khi thành lập Công ty doanh nghiệp ;
    Tư vấn cho Công ty cần phải tiến hành các thủ tục pháp lý gì sau khi thành lập Công ty;
    Cung cấp Văn bản pháp Luật trong lĩnh vực hoạt động cho các Công ty sau thành lập.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết.