info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn thành lập Công ty tại Hà Nam

20090119082952CBNQ80JVOD_files1Việc lựa chọn loại hình Công ty trước khi bắt đầu công việc kinh doanh là rất quan trọng, nó có ảnh hưởng không nhỏ tới sự tồn tại và phát triển của Công ty. Do vậy đòi hỏi các thương nhân khi bắt đầu khởi nghiệp phải nghiên cứu, lựa chọn một môi hình Công ty sao cho phù hợp với lĩnh vực, quy mô kinh doanh của mình.
Dịch vụ tư vấn thành lập Công ty tại Hà Nam của Công ty Minh Anh bao gồm:
1.  Tư vấn trước thành lập Công ty:
     Tư vấn lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức của Công ty;
     Tư vấn về lựa chọn tên, trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh của Công ty;
     Tư vấn về cơ cấu góp vốn trong Công ty;
    Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành của Công ty;
    Tư vấn mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;
    Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;
    Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;
2.  Tiến hành các thủ tục Thành lập Công ty theo đại diện uỷ quyền:
     Tư vấn, soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh;
     Tiến hành các thủ tục Thành lập Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
3.  Cam kết  sau thành lập Công ty:
     Tư vấn hoàn thiện hồ sơ nội bộ của Công ty sau khi thành lập Công ty;
    Tư vấn cho Công ty cần phải tiến hành các thủ tục pháp lý gì sau khi thành lập Công ty;
    Cung cấp Văn bản pháp Luật trong lĩnh vực hoạt động cho các Công ty sau thành lập.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết.