info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Hà Nam

Tư vấn thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Hà Nam: Công ty Minh Anh (Nhà tư vấn), là một công ty hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập công ty nước ngoài có vốn nước ngoài tại Hà Nam, tư vấn doanh nghiệp trong nước, cung cấp dịch vụ pháp lý thường xuyên…
Tư vấn thành lập công ty nước ngoài tại Hà Nam
Để thành lập công ty nước ngoài tại Hà Nam, các Nhà đầu tư cần lưu ý thực hiện các công việc theo thứ tự như sau:

  1. Lập dự án đầu tư

Dự án đầu tư cần đảm bảo những nội dung chính như:
Tên dự án: Tên dự án cần thể hiện được mục tiêu hoạt động của dự án;
Địa chỉ thực hiện dự án: Địa chỉ thực hiện dự án cần phù hợp với mục tiêu hoạt động của dựa án, đảm bảo về môi trường xung quanh cũng như khả năng phát triển của dự án đầu tư.
Vốn đầu tư: Là tiền và tài sản khác để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, mỗi loại hình mục tiêu đầu tư khác nhau (thương mại, tư vấn, sản xuất…..) thì cần mức vốn tối thiểu hợp lý khác nhau. Một cách đơn giản để nhà đầu tư có thể lựa chọn cho dự án mức vốn phù hợp đó là dự vào cách phân chia vốn theo hai tiêu chí: Vốn cố định (vốn hình thành nên các tài sản cố định: cơ sở vật chất văn phòng, máy móc…) và Vốn lưu động (dùng để mua nguyên vật liệu sản xuất, trả lương công nhân viên….). Tổng hợp hai loại vốn trên, ta được Tổng vốn đầu tư tối thiểu phù hợp.
Thời hạn hoạt động của dự án: Tối đa 50 năm và phụ thuộc vào các yếu tố khác như: mục tiêu đầu tư, địa chỉ thực hiện dự án, vốn đầu tư…

  1. Mục tiêu đầu tư: Đây là yếu tố quan trọng nhất của dự án đầu tư. Nhà đầu tư được quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề mà Luật đầu tư năm 2014 không cấm, thực hiện các hoạt động thương mại và dịch vụ mà Việt Nam đã cam kết gia nhập WTO và thực hiện các điều ước quốc tế liên quan đến đầu tư kinh doanh mà Việt Nam đã ký kết.
  2. Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Nhà đầu tư thực hiện thủ tục xin Cấp GNC đăng ký đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư (Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận; Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Nam).
Hồ sơ và trình tự thực hiện thủ tục hành chính được quy định chi tiết tại các văn bản như: Luật đầu tư năm 2014, Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT, Thông tư 08/2013/TT-BCT và các văn bản pháp luật khác.

  1. Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, khắc dấu pháp nhân và thông báo mẫu con dấu:

Nhà sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Nhà đầu tư thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, khắc dấu pháp nhân và thông báo mẫu con dấu tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Nam
Hồ sơ và trình tự thực hiện thủ tục hành chính được quy định chi tiết tại các văn bản như: Luật doanh nghiệp năm 2014, Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT và các văn bản pháp luật khác.