info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn thành lập chi nhánh công ty tại TP.Hồ Chí Minh

Mở rộng quy mô công ty – thành lập chi nhánh, gia tăng doanh thu, quảng bá hình ảnh công ty là một trong những nhu cầu thường thấy của các doanh nghiệp để phù hợp với tình hình kinh doanh của thị trường, khách hàng và chính bản thân doanh nghiệp. Thành lập chi nhánh để thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Chi nhánh có quyền ký các hợp đồng kinh tế nhân danh chi nhánh và đóng dấu chi nhánh, thực hiện các hoạt động sinh lời, hạch toán kế toán độc lập với doanh nghiệp.

 1. Hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh
 • Thông báo thành lập chi nhánh;
 • Biên bản họp Hội đồng cổ đông/hội đồng thành viên về việc thành lập chi nhánh;
 • Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh của hội đồng thành viên/cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty nếu là Công ty TNHH 1 thành viên;
 • Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh;

+ Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: CMND hoặc Hộ chiếu
+ Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Hộ chiếu, Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giây phép lao động;
+ Người đứng đầu chi nhánh là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
+ Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc trưởng, phó  phòng phụ trách chuyên môn;

 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản sao điều lệ công ty (trong trường hợp công ty mẹ đặt trụ sở tại tỉnh khác)
 1. Tư vấn thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại TP.Hồ Chí Minh của Công ty Minh Anh
 • Tư vấn miễn phí các quy định của pháp luật về quy định thành lập chi nhánh công ty:
 • Tư vấn mô hình, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động và điều hành;
 • Tư vấn thiết lập mối quan hệ giữa trưởng chi nhánh và các bộ phận trực thuộc;
 • Tư vấn các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của trưởng chi nhánh;
 • Tư vấn các nội dung khác có liên quan.