info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn tách Công ty

Tư vấn tách Công ty- Công ty TNHH, Công ty cổ phần (Công ty bị tách) có thể tách để thành lập một hoặc một số Công ty mới cùng loại (Công ty được tách) bằng cách chuyển một phần tài sản, một phần quyền và nghĩa vụ của Công ty bị tách sang Công ty được tách mà không chấm dứt tồn tại của Công ty bị tách.

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn tách Công ty có thể sử dụng dịch vụ này của Chúng tôi. Trước khi tiến hành tách Công ty, Quý Khách hàng sẽ được tư vấn những nội dung bao gồm:

– Tư vấn quy định của Luật Doanh nghiệp đối với việc tách Công ty.

– Tư vấn thủ tục và hồ sơ để tiến hành tách Công ty.

– Tư vấn thiết lập phương án tách Công ty.

– Tư vấn chuẩn bị tài liệu cần thiết để tách Công ty.

Những công việc Chúng tôi sẽ tiến hành để hoàn thành thủ tục tách Công ty cho Quý Khách hàng gồm có:

– Soạn thảo hồ sơ thành lập của các Công ty được tách.

– Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty bị tách.

– Đại diện nộp các hồ sơ liên quan tới Cơ quan đăng ký kinh doanh.

– Theo dõi, tiếp nhận và xử lý những vướng mắc trong quá trình tách Công ty.

– Đại diện nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty bị tách và các Công ty được tách.