info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn quy trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền tại Việt Nam

Tư vấn Minh Anh tư vấn quy trình đăng ký nhãn hiệu độc quyền bảo hộ tại Việt Nam. Các luật sư giỏi về luật sở hữu trí tuệ, giàu kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực đăng ký nhãn hiệu độc quyền cho nhiều tổ chức, doanh  nghiệp tại Việt Nam sẽ tư vấn thủ tục đăng ký, các tài liệu kèm theo của đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

Quy trình, thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Người nộp đơn là doanh nghiệp, cá nhân có nhãn hiệu muốn đăng ký bảo hộ cần chuẩn bị tờ khai mà mẫu nhãn hiệu

Yêu cầu đối với tờ khai:

Mục (1): Có mẫu nhãn hiệu được in, dán tại mục mẫu nhãn hiệu; mô tả nhãn hiệu phải đầy đủ các hạng mục màu sắc, phần hình, phần chữ…

Mục (2): Ghi thông tin chủ đơn theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp, theo chứng minh thư nhân dân đối với cá nhân.

Mục (7): Ghi tên sản phẩm/dịch vụ theo nhóm được quy định trong Bảng phân loại Nice 10; mỗi sản phẩm được cách bằng dấy chấm phẩy.

Mục (8): Ký tên chủ đơn, riêng trang cuối có con dấu của doanh nghiệp nếu ngường nộp đơn là doanh nghiệp

Yêu cầu đối với mẫu nhãn hiệu:

Mẫu nhãn hiệu: 9 nhãn được được in trên khổ giấy A4 có kích thước 8 x 8 cm.

Thẩm định hình thức: thẩm định theo các yêu cầu về hình thức, về đối tượng loại trừ, về quyền nộp đơn, đây là thủ tục đánh giá tính hợp lệ của đơn nhằm đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ; Thời gian thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Công bố đơn hợp lệ: Đơn đăng ký nhãn hiệu được chấp nhận là hợp lệ được công bố trên công báo sở hữu công nghiệp; thời gian công bố đơn hợp lệ là 2 tháng kể từ ngày được chấp thuận đơn hợp lệ;

Thẩm định nội dung: đây là thủ tục để đánh giá khả năng cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ; thời gian thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu là 9 tháng kể từ ngày công bố đơn hợp lệ;

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền.

Tổ chức, doanh nghiệp muốn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền và có nhu cầu sử dụng dịch vụ đăng ký nhãn hiệu vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.