info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn mở văn phòng đại diện tại Hà Nội

1. Khái niệm về Văn phòng đại diện theo Luật doanh nghiệp 2005:
– Văn phòng đại diện – là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật. Văn phòng đại diện không có quyền thực hiện các hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
– Doanh nghiệp có quyền lập văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài.
– Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính.
 2. Tư vấn Minh Anh hoàn thiện hồ sơ thành lập văn phòng đại diện bao gồm:
– Thông báo đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tại Hà Nội;
– Biên  bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở  lên), của Hội đồng quản trị (đối với CTCP), của Chủ sở hữu hoặc Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH 1 thành viên), của các thành viên Hợp danh (đối với Công ty hợp danh) về việc thành lập văn phòng đại diện;
– Quyết định về việc thành lập Văn phòng đại diện;
– Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện;
– Hợp đồng lao động nếu trưởng Văn phòng đại diện là người được thuê giữ chức vụ;
– Giấy ủy quyền hoặc giấy giới thiệu thực hiện công việc.
3. Đại diện thực hiện các thủ tục:
– Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện tại Hà Nội;
– Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
– Nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư ;
– Tiến hành nộp hồ sơ thông báo về việc thành lập văn phòng đại diện với cơ quan quản lý Thuế;
– Bổ sung thông tin văn phòng đại diện trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết.