info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn luật hôn nhân gia đình

Quan hệ hôn nhân là Quan hệ giữa nam và nữ sau khi kết hôn. Quan hệ hôn nhân giữa nam và nữ được xác lập khi tuân thủ các quyền của pháp luật hôn nhân gia đình về điều kiện kết hôn và phải được đăng kí tại cơ quan đăng kí kết hôn có thẩm quyền.

Tư vấn luật hôn nhân gia đình

Tư vấn luật hôn nhân gia đình

Trong mối quan hệ hôn nhân – gia đình, các bên thường ứng xử, giải quyết vấn đề theo cảm tính, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo, các bên trong quan hệ hôn nhân – gia đình rất ít khi chủ động tìm hiểu các quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, Sự phát triển của đời sống kinh tế, văn hóa, trình độ dân trí và nhận thức của người dân ngày càng thay đổi tiến bộ thì đối với những mối quan hệ phức tạp hoặc có sự xung đột về quyền, lợi ích hợp pháp thì các bên có xu hướng tham khảo ý kiến tư vấn hoặc sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư để phòng ngừa rủi ro và giải quyết các tranh chấp theo đúng quy định pháp luật.
Với kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực hôn nhân – gia đình, Công ty Luật Minh Anh sẽ cam kết luôn đồng hành, lắng nghe và hỗ trợ khách hàng giải quyết các yêu cầu hoặc tranh chấp về hôn nhân gia đình một cách tích cực, hiệu quả và chuyên nghiệp.
Các dịch vụ tư vấn về hôn nhân – gia đình mà Luật Minh Anh cung cấp bao gồm:
Tư vấn đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.
Tư vấn thỏa thuận tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân.
Tư vấn việc chuyển nhượng tài sản trong thời kỳ hôn nhân.
Tư vấn thuận tình ly hôn, đơn phương ly hôn.
Tư vấn về quyền nuôi con, nghĩa vụ cấp dưỡng và quyền thăm nom, nuôi dưỡng, giáo dục con.
Tư vấn phân chia tài sản chung trong hôn nhân.
Các vấn đề pháp lý phát sinh khác trong hôn nhân
Dịch vụ giải quyết tranh chấp hôn nhân – gia đình.