info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

Luật sư của công ty Luật Minh Anh tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh mong muốn chia sẽ nội dung Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động cá nhân đến từng bạn đọc.

Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động cá nhân


I. Các tranh chấp lao động cá nhân gồm: 
– Các tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động về quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác; về thực hiện hợp đồng lao động, và trong quá trình học nghề mà Hội đồng hòa giải lao động cơ sở hoặc hòa giải viên lao động của cơ quan lao động cấp huyện, quận hòa giải không thành hoặc Hội đồng hòa giải lao động cơ sở hoặc hòa giải viên lao động không giải quyết trong thời hạn quy định.
– Tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
– Tranh chấp về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động.
– Tranh chấp giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động.
– Tranh chấp giữa người lao động đã nghỉ việc theo chế độ với người sử dụng lao động hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội, giữa người sử dụng lao động với cơ quan bảo hiểm xã hội.
– Tranh chấp về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp xuất khẩu lao động.
 II. Hồ sơ cần thiết trong vụ án lao động:
– Đơn khởi kiện;
– Bản sao Giấy CMND (Hộ chiếu); Hộ khẩu (có Sao y bản chính).
– Hợp đồng lao động.
– Quyết định chấm dứt HĐ lao động hoặc quyết định sa thải, thông báo cho nghỉ việc;
– Quyết định, biên bản hòa giải của hòa giải viên lao động của cơ quan lao động cấp quận, huyện của Hội đồng hòa giải cấp cơ sở hoặc của hội đồng trọng tài lao động thành phố đối với những trường hợp tranh chấp lao động tập thể
– Các tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung tranh chấp (nếu có);
– Bản kê các tài liệu nộp kèm theo đơn kiện (ghi rõ số bản chính, bản sao).
– Nếu người sử dụng lao động khởi kiện thì phải nộp thêm các giấy tờ về tư cách pháp lý như: giấy phép đầu tư, quyết định thành lập doanh nghiệp, giấy phép đăng ký kinh doanh, nội quy, quy chế, thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp, giấy ủy quyền nếu người đại diện theo pháp luật không tham gia vụ kiện. Biên bản các cuộc họp xét kỷ luật nếu có;
Lưu ý: Các tài liệu nêu trên là văn bản, tài liệu tiếng nước ngoài đều phải được dịch sang tiếng Việt Nam do cơ quan, tổ chức có chức năng dịch thuật, kèm theo bản gốc. Các văn bản tài liệu khác nếu nộp bản sao thì phải được xác nhận sao y bản chính.
III. Lệ phí:
– Án phí Lao động bao gồm án lao động sơ thẩm, án phí lao động phúc thẩm.
– Mức án phí lao động sơ thẩm đối với các vụ án lao động không có giá ngạch là 300.000 đồng.
– Mức án phí lao động sơ thẩm đối với các vụ án lao động có giá ngạch được quy định như sau:
 

Giá trị tranh chấp lao động Mức án phí
Từ 4.000.000 đồng trở xuống 300.000 đồng
Từ trên 4.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng. 3% của trị giá tranh chấp, nhưng không dưới 200.000 đồng.
Từ trên 400.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng. 12.000.000 đồng + 2% của phần giá trị có tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng.
Từ trên 2.000.000.000 đồng 44.000.000 đồng + 0,1% của phần giá trị có tranh chấp vượt quá 2.000.000.000 đồng.

 
 IV. Thời gian giải quyết:
– Thời hạn chuẩn bị xét xử từ 2 đến 4 tháng;
– Thời hạn mở phiên tòa từ 1 đến 2 tháng.