info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn giải quyết tài sản của vợ chồng trong trường hợp một bên bị Tòa án tuyên bố là đã chết nhưng trở về

Hỏi: Khi đi làm ở trong rừng với mấy người cùng xã nhưng tôi bị lạc và không tìm được đường về. Biệt tích 6 năm liền và không có tin tức xác thực là còn sống; Vợ tôi yêu cầu Tòa tuyên bố tôi đã chết. Giờ tôi trở về nhưng vợ tôi đã tái hôn với người khác. Xin hỏi luật sư, tôi có được phục hồi quan hệ vợ chồng không? Vấn đề tài sản chung giải quyết như thế nào?
Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty Luật Minh Anh chúng tôi, luật sư trả lời bạn như sau:
Căn cứ theo Bộ luật dân sự và Luật hôn nhân và gia đình quy định Quan hệ nhân thân, tài sản khi vợ, chồng bị tuyên bố là đã chết mà trở về:
1: Quan hệ nhân thân
– Khi một người bị tuyên bố là đã chết trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống thì theo yêu cầu của người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố người đó là đã chết.
– Quan hệ nhân thân của người bị tuyên bố là đã chết được khôi phục Khi Tòa án ra quyết định hủy bỏ tuyên bố một người là đã chết mà vợ hoặc chồng của người đó chưa kết hôn với người khác thì quan hệ hôn nhân được khôi phục kể từ thời điểm kết hôn.
–  Trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị Tòa án tuyên bố mất tích yêu cầu ly hôn thì Tòa án giải quyết cho ly thì quyết định cho ly hôn vẫn có hiệu lực pháp luật. Nếu vợ, chồng của người đó đã kết hôn với người khác thì quan hệ hôn nhân được xác lập sau có hiệu lực pháp luật.
Như vậy, trong trường hợp của bạn, bạn có quyền yêu cầu tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bạn đã chết. Trong trường hợp tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bạn đã chết thì quan hệ nhân thân của bạn được khôi phục. Tuy nhiên,  vợ bạn đã đi lấy chồng khác nên bạn không thể khôi phục được quan hệ vợ chồng.
2. Quan hệ tài sản của người bị tuyên bố là đã chết trở về
–  Người bị tuyên bố là đã chết mà còn sống có quyền yêu cầu những người đã nhận tài sản thừa kế trả lại tài sản, giá trị tài sản hiện còn. Trường hợp người thừa kế của người bị tuyên bố là đã chết biết người này còn sống mà cố tình giấu giếm nhằm hưởng thừa kế thì người đó phải hoàn trả toàn bộ tài sản đã nhận, kể cả hoa lợi, lợi tức; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.
–  Trong trường hợp hôn nhân được khôi phục thì quan hệ tài sản được khôi phục kể từ thời điểm quyết định của Tòa án hủy bỏ tuyên bố chồng, vợ là đã chết có hiệu lực. Tài sản do vợ, chồng có được kể từ thời điểm quyết định của Tòa án về việc tuyên bố chồng, vợ là đã chết có hiệu lực đến khi quyết định hủy bỏ tuyên bố chồng, vợ đã chết có hiệu lực là tài sản riêng của người đó;
– Trong trường hợp hôn nhân không được khôi phục thì tài sản có được trước khi quyết định của Tòa án về việc tuyên bố vợ, chồng là đã chết có hiệu lực mà chưa chia được giải quyết như chia tài sản khi ly hôn.
Như vậy, về vấn đề tài sản, bạn có quyền yêu cầu những người đã nhận tài sản thừa kế trả lại tài sản, giá trị tài sản hiện còn. Tài sản có được trước khi quyết định của Tòa án về việc tuyên bố ban đã chết có hiệu lực mà chưa chia được giải quyết như chia tài sản khi ly hôn.