info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Tư vấn gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu – Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký độc quyền nhãn hiệu, Qúy khách hàng nếu có nhu cầu tư vấn thủ thục gia hạn văn bằng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi – công ty Tư vấn Luật Minh Anh để được tư vấn và thực hiện mọi thủ tục pháp lý cần thiết để gia hạn văn bằng. Chúng tôi cam kết cung cấp cho Qúy khách hàng những dịch vụ tốt nhất cùng với các chi phí hợp lý nhất.

 • Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm.
 • Để được gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, trong vòng 06 tháng trước ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ.
 • Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực và chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.
 1. Đơn yêu cầu gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu gồm các tài liệu sau đây:
 • Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu (theo mẫu);
 • Bản gốc văn bằng bảo hộ nhãn hiệu (trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào văn bằng bảo hộ nhãn hiệu);
 • Giấy ủy quyền (trường hợp nộp đơn thông qua đại diện);
 • Chứng tử nộp lệ phí gia hạn, công bố quyết định gia hạn và đăng bạ quyết định gia hạn văn bằng bảo hộ theo quy định.
 1. Xử lý đơn yêu cầu gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu.
 • Cục sở hữu trí tuệ xem xét đơn yêu cầu gia hạn trong thời gian 01 tháng kể từ ngày nhận đơn. Trường hợp đơn không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định gia hạn, ghi nhận vào văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp.
 • Cục sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối gia hạn, có nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối, nếu đơn yêu cầu gia hạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Đơn yêu cầu gia hạn không hợp lệ hoặc được nộp không đúng thủ tục quy định;
+ Người yêu cầu gia hạn không phải là chủ văn bằng bảo hộ tương ứng.

 • Nếu trong thời hạn đã ấn định, người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối gia hạn.