info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài

Tư vấn Minh Anh chuyên tư vấn Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài  về hồ sơ thủ tục, trình tự thực hiện, Khi doanh nghiệp có vốn nước ngoài cần điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo Luật Doanh nghiệp và Luật đầu tư 2015 (có hiệu lực áp dụng từ ngày 1/7/2015), quý Doanh nghiệp nên tham khảo ý kiến tư vấn từ Tư vấn Minh Anh chúng tôi để hiểu, thực hiện đúng quy định, thực hiện nhanh chóng với phí dịch vụ phù hợp nhất.
Tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài

Tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài

Dựa vào nội dung điều chỉnh của Giấy chứng nhận đầu tư thì các doanh nghiệp sẽ thực hiện sửa đổi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo một trong hai phương thức sau:

I. Đăng ký sửa đổi – điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Với các dự án thuộc diện đăng ký điều chỉnh: Các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó thuộc các trường hợp sau: dự án có vốn đầu tư nước ngoài sau khi điều chỉnh có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện; dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trừ trường hợp quy định phải thẩm tra dự án đầu tư
Các mục doanh nghiệp hay điểu chỉnh:
–          Điều chỉnh vốn thực hiện dự án trong giấy chứng nhận đầu tư
–          Điều chỉnh địa chỉ trong giấy chứng nhận đầu tư
–          Điều chỉnh ngành nghề kinh  doanh trong giấy chứng nhận đầu tư
–          Điều chỉnh nhà đầu tư nước ngoài
–          Điều chỉnh thông tin của nhà đầu tư
–          Mở thêm chi nhánh, văn phòng đại diện ở địa phương khác
–          Mở cơ sở bán lẻ thứ nhất, thứ hai, thứ ba
–          Mua bán sáp nhập hoặc chuyển nhượng dự án đầu tư …vv

II. Nội Dung Hồ sơ đăng ký sửa đổi – điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Văn bản đăng ký chứng nhận những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp.
Thời hạn thực hiện thay đổi chứng nhận đầu tư: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư đổi Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

III. Thẩm tra sửa đổi giấy chứng nhận đầu tư

Các dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra điều chỉnh đầu tư: các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó thuộc các trường hợp sau: dự án có vốn đầu tư nước ngoài sau khi điều chỉnh thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư; dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.
Hồ sơ thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư gồm: văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; giải trình lý do điều chỉnh; những thay đổi so với nội dung đã thẩm tra khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư; báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp.
Thời hạn thực hiện: Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư tổ chức thẩm tra những nội dung điều chỉnh và đổi Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trường hợp dự án đầu tư sau khi điều chỉnh trở thành dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với lĩnh vực đầu tư chưa có trong quy hoạch hoặc chưa có điều kiện đầu tư được pháp luật quy định, thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trước khi điều chỉnh, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đầu tư.

Danh mục sửa đổi giấy chứng nhận đầu tư lĩnh vực đầu tư có điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài:

1. –   Phát thanh, truyền hình.
2. –   Sản xuất, xuất bản và phân phối các sản phẩm văn hoá.
3. –    Khai thác, chế biến khoáng sản.
4. –  Thiết lập hạ tầng mạng viễn thông, truyền dẫn phát sóng, cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet
5. –    Xây dựng mạng bưu chính công cộng; cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát.
6. –    Xây dựng và vận hành cảng sông, cảng biển, cảng hàng không, sân bay.
7. – Vận tải hàng hoá và hành khách bằng đường sắt, đường hàng không, đường bộ, đường biển, đường thuỷ nội địa.
8. – Đánh bắt hải sản.
9. – Sản xuất thuốc lá.
10.- Kinh doanh bất động sản.
11. – Kinh doanh trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối.
12. – Giáo dục, đào tạo.
13.- Bệnh viện, phòng khám.
14. – Các lĩnh vực đầu tư khác trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên cam kết hạn chế mở cửa thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài.
Điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài có dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực đầu tư quy định tại Phụ lục này phải phù hợp với quy định của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Tư vấn Minh Anh cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng thủ tục điều chỉnh thay đổi giấy chứng nhận đầu tư,  giúp khách hàng hay quý doanh nghiệp soạn thảo hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đồng thời Thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục để sửa đổi giấy chứng nhận đầu tư tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Quý khách có thể tham khảo và tìm hiểu rõ hơn các vấn đề liên quan cũng như các dịch vụ tư vấn về điều chỉnh , thay đổi giấy chứng đầu tư , Tư vấn lập dự án đầu tư, xin giấy phép đầu tư tại website: luatminhanh.vn mục Tư vấn đầu tư