info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn đầu tư vào Việt Nam

Tư vấn đầu tư vào Việt NamVới những am hiểu sâu sắc về pháp luật và môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, Công ty Minh Anh sẽ hỗ trợ hiệu quả các nhà đầu tư trong quá trình lập và triển khai các dự án đầu tư tại Việt Nam. Dịch vụ tư vấn đầu tư vào Việt Nam của chúng tôi không dừng ở tư vấn pháp lý thuần túy, Công ty chúng tôi còn cung cấp cho nhà đầu tư những giải pháp tư vấn toàn diện và trọn gói cho khách hàng, từ giới thiệu đối tác, địa điểm đầu tư cho đến hỗ trợ xây dựng và triển khai các dự án trên thực tế.


Dịch vụ tư vấn đầu tư vào Việt Nam của của chúng tôi bao gồm các công việc cụ thể sau đây:

  1. Giới thiệu địa điểm triển khai dự án;
  2. Giới thiệu đối tác hợp tác đầu tư nếu khách hàng có đề nghị;
  3. Đề xuất hình thức, phương thức đầu tư phù hợp;
  4. Tham gia cùng khách hàng đàm phán với các đối tác và chính quyền các địa phương về để bàn về phương án đầu tư phù hợp nhất;
  5. Chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư;
  6. Nộp và theo dõi hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  7. Liên hệ, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình xin cấp giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  8. Tư vấn về tuân thủ pháp luật cho các dự án đầu tư khi triển khai, đi vào hoạt động;
  9. Tư vấn các vấn đề phát lý sau thành lập bao gồm các vấn đề như: Tư vấn chế độ khai báo thuế, chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo giám sát