info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn đăng ký thương hiệu độc quyền tại Việt Nam

Luật Minh Anh cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sẽ tư vấn đăng ký thương hiệu độc quyền tại Việt Nam miễn phí các vấn đề chính sách, quy định của nhà nước Việt Nam đối với hoạt động đăng ký độc quyền nhãn hiệu hàng hóa.

Tư vấn đăng ký thương hiệu độc quyền tại Việt Nam

Hiểu được nhu cầu của doanh nghiệp trong việc đăng ký độc quyền thương hiệu, Luật Minh Anh xin đề xuấ dịch vụ tư vấn đăng ký thương hiệu độc quyền tại Việt Nam với các nội dung sau:

Tư vấn về khả năng bảo hộ của nhãn hiệu mà doanh nghiệp muốn đăng ký xác lập quyền hợp pháp độc quyền tại Cơ quan cấp phép;

Tư vấn những yếu tố của nhãn hiệu nên bảo hộ, những yếu tố không nên bảo hộ;

Tra cứu sơ bộ miễn phí nhãn hiệu và tra cứu đối chứng mất phí khi có yêu cầu của khách hàng;

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Luật Minh Anh, bao gồm:

Sau khi ký hợp đồng dịch vụ đại diện thực hiện thủ tục đăng ký độc quyền nhãn hiệu tại cơ quan cấp phép là Cục sở hữu trí tuệ, Chúng tôi sẽ:

Đại diện doanh nghiệp lên Cục sở hữu trí tuệ nộp hồ sơ đăng ký độc quyền nhãn hiệu;

Đại diện doanh nghiệp theo dõi hồ sơ và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp;

Soạn thảo công văn trả lời phúc đáp khi xảy ra tranh chấp với các chủ đơn khác;

Nhận văn bằng chứng nhận nhãn hiệu đã độc quyền được bảo hộ tại Cục sở hữu trí tuệ;

Thời gian đăng ký bảo hộ nhãn hiệu:

Theo quy định của pháp luật đơn không bị yêu cầu sử đổi, bổ sung hoặc bị từ chối thì thời gian cho hoạt động đăng ký bảo hộ nhãn hiệu kể từ khi nộp đơn cho đến khi nhận được kết quả là văn bằng chứng nhận là 15- 17 tháng, trong đó:

02- 03 tháng là thời gian cơ quan cấp phép xét nghiệm hình thức;

10- 12 tháng là thời gian cơ quan cấp phép xét nghiệp nội dung;

02- 03 tháng là thời gian cơ quan cấp phép đăng công bố thông tin;