info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn đăng ký thay đổi nội dung dự án đầu tư tại Hà Nội

Tư vấn đăng ký thay đổi nội dung dự án đầu tư tại Hà Nội “: Bất kỳ dự án đầu tư nào cũng sẽ có ít nhất một lần cần phải điều chỉnh, thay đổi nội dung so với dự kiến ban đầu để phù hợp với điều kiện thực tế của nền kinh tế thị trường.

Hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam luôn được quản lý một cách chặt chẽ để đảm bảo cho sự ổn định của nền kinh tế nước nhà, do đó nhà đầu tư nước ngoài muốn đến Việt Nam đầu tư đều phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, thực hiện chế độ báo cáo tiến độ thực hiện dự án đến cơ quan quản lý nhà nước để cơ quan quản lý tiện theo dõi, nắm bắt được quá trình đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Dù nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư tại địa điểm nào, khi có sự điều chỉnh nội dung dự án so với đề xuất dự án ban đầu đều phải làm thủ tục đăng ký thay đổi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng vậy, nhà đầu tư khi có quyết định điều chỉnh nội dung dự án đầu tư so với ban đầu thì cũng cần thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Thành phố Hà Nội.

Để giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn mình cần làm gì khi muốn thay đổi nội dung dự án đầu tư được thực hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội, bài viết này sẽ “ Tư vấn đăng ký thay đổi nội dung dự án đầu tư tại Hà Nội” cho khách hàng.

Tư vấn đăng ký thay đổi nội dung dự án đầu tư tại Hà Nội
  1. Thay đổi nội dung dự án đầu tư là gì?

Nội dung dự án đầu tư là tất cả các vấn đề có liên quan đến một dự án đầu tư như nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về sử dụng lao động, điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Do đó khi nhà đầu tư quyết định thay đổi một trong các nội dung trên cần tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi nội dung dự án với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Vậy trình tự, thủ tục tiến hành thay đổi nội dung dự án đối với dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội được thực hiện như thế nào?

  • Tư vấn trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi nội dung dự án đầu tư

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nộp và tiếp nhận hồ sơ

Nhà đầu tư thực hiện kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài theo địa chỉ http://dautunuocngoai.gov.vn

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kê khai trực tuyến, nhà đầu tư thực hiện nộp 1 bộ hồ sơ bằng giấy đến cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ và sẽ giao giấy tiếp nhận và giấy hẹn trả kểt quả hồ sơ cho nhà đầu tư.

Bước2: Giải quyết hồ sơ

Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và các điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để trình người có thẩm quyền phê duyệt kết quả trả hồ sơ( Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ Thông báo về bổ sung hồ sơ/ Thông báo nội dung hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết)

Bước 3: Trả kết quả hồ sơ

Nhà đầu tư đến cơ quan đăng ký đầu tư đem theo giấy tiếp nhận và giấy hẹn trả kết quả hồ sơ để nhận kết quả trả hồ sơ.

Bên cạnh đó cần có giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư, trường hợp được ủy quyền có hợp đồng ủy quyền

Hồ sơ cần chuẩn bị:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

– Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

– Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư (Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật);

– Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung sau (nếu có):

+ Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

+ Đề xuất dự án đầu tư;

Bao gồm các nội dung: Nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

+ Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

+ Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao hợp lệ thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.

+ Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án có sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ, bao gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính.

– Bản sao các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép đăng ký kinh doanh đã cấp.

Đối với trường hợp thuộc diện xin quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện xin quyết định chủ trương đầu tư trước khi thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

* Số lượng hồ sơ cần chuẩn bị:

 Một bộ đối với trường hợp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư không thuộc diện xin quyết định chủ trương đầu tư.

  • Thời gian giải quyết hồ sơ:  10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối với các trường hợp cần xin quyết định chủ trương đầu tư thì cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi thực hiện thủ tục cấp, đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.