info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền bảo hộ tại Việt Nam

Tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền bảo hộ tại Việt Nam là dịch vụ uy tín tốt nhất được Luật Minh Anh cung cấp. Đội ngũ luật sư giỏi của Luật Minh Anh sẽ tư vấn đăng ký nhãn hiệu các vấn đề pháp lý về quy trình, thủ tục tại cơ quan cấp phép để doanh nghiệp hiểu cụ thể về hoạt động bảo hộ tài sản trí tuệ là nhãn hiệu hàng hóa.

Tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền bảo hộ tại Việt Nam

Thủ tục thẩm định hồ sơ tại Cục sở hữu trí tuệ kéo dài từ 12 đến 18 tháng tùy vào mức độ phức tạp của nhãn hiệu, cụ thể:

Bước 1: Cục sở hữu trí tuệ thẩm định hình thức đơn: Sau khi doanh nghiệp nộp đơn, trong vòng 01 tháng, Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra tờ khai đăng ký nhãn hiệu ghi rõ số đơn và ngày ưu tiên;

Bước 2: Công bố đơn hợp lệ: Thời gian 02- 03 tháng tiếp theo, Cục sở hữu trí tuệ ra quyết định đơn hợp lệ và được đăng trên công báo sở hữu công nghiệp. Mục đích của công việc này là dành cho chủ thể khác phản quyền nếu trường hợp tranh chấp nhãn hiệu xảy ra.

Bước 3: Thẩm định nội dung đơn: Thời gian 09- 12 tháng tiếp theo Cục sở hữu trí tuệ sẽ tiếp tục thẩm định nội dung đơn và chấp nhận cấp văn bằng chứng nhận nhãn hiệu đã được bảo hộ.

Bước 4: Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra kết quả cấp văn bằng chứng nhận nhãn hiệu đã được độc quyền bảo hộ cho doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền bảo hộ tại Việt Nam của Luật Minh Anh:

Tư vấn để doanh nghiệp cung cấp mẫu nhãn hiệu cho Luật Minh Anh rõ ràng, sắc nét;

Tư vấn lợi ích của hoạt động tra cứu sơ bộ nhãn hiệu, tra cứu đối chứng nhãn hiệu;

Tư vấn chọn nhóm dịch vụ, sản phẩm gắn nhãn hiệu sao cho phù hợp nhất với định hướng kinh doanh của doanh nghiệp và bao quát được ngành nghề kinh doanh cần bảo hộ;

Tư vấn mô tả nhãn hiệu của doanh nghiệp sao cho bảo hộ được tuyệt đối cách thức trình bày và ý nghĩa của nhãn hiệu;

Tư vấn các vấn đề pháp lý khác có liên quan;