info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn đăng ký bảo hộ thương hiệu logo công ty

Tư vấn đăng ký bảo hộ thương hiệu logo công ty- Logo công ty đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh doanh và chiến lược xây dựng phát triển thương hiệu của doanh nghiệp.

Tư vấn đăng ký bảo hộ thương hiệu logo công ty

Tư vấn đăng ký bảo hộ thương hiệu logo công ty

Đăng ký bảo hộ logo công ty dưới hai hình thức, đó là:

  • Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu;
  • Đăng ký bản quyền tác giả;

Doanh nghiệp có thể tự tiến hành thực hiện thủ tục bảo hộ logo công ty tại Cục sở hữu trí tuệ hoặc có thể tìm công ty luật uy tín cung cấp dịch vụ đăng ký thương hiệu độc quyền logo làm đơn vị đại diện ủy quyền thực hiện thủ tục và theo dõi hồ sơ tại cơ quan cấp phép.

Luật Minh Anh được nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam đánh giá là công ty luật chuyên nghiệp, tốt nhất hiểu biết sâu rộng luật sở hữu trí tuệ sẽ tư vấn bảo hộ thương hiệu logo để doanh nghiệp hiểu dõ về lợi ích của việc bảo hộ logo, điều kiện để được Cục sở hữu trí tuệ chấp thuận cấp văn bằng bảo hộ.

Tư vấn lợi ích của hoạt động đăng ký bảo hộ logo công ty:

  • Xác lập quyền lợi được pháp luật bảo vệ đối với logo thông qua hình thức đăng ký nhãn hiệu độc quyền, đăng ký bản quyền tác giả để nhằm tránh các tối tượng xấu nhái giả hàng hóa, dịch vụ.
  • Khi sảy ra tranh chấp thương hiệu logo thì sẽ được khởi kiện đòi quyền lợi và được bồi thường xứng đáng.

Tư vấn điều kiện logo được chấp thuận cấp văn bằng bảo hộ:

  • Logo công ty không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với logo của chủ thể khác đã nộp đơn đăng ký trước đó, logo đã được cấp văn bằng bảo hộ, hoặc logo đã hết hiệu lực bảo hộ chưa quá 5 năm tại Việt Nam;

Dịch vụ đăng ký thương hiệu độc quyền logo công ty tại Luật Minh Anh:

Tiến hành soạn thảo hồ sơ:

  • Mô tả logo chuẩn xác nhằm bảo vệ tuyệt đối hình tượng của doanh nghiệp;
  • In mẫu logo;
  • Phân loại hàng hóa dịch vụ, sản phẩm gắn nhãn hiệu nếu doanh nghiệp tiến hành bảo hộ logo dưới hình thức đăng ký nhãn hiệu;

Tiến hành đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp thực hiện thủ tục bảo hộ logo công ty tại Cục sở hữu trí tuệ;