info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền tại Việt Nam

Doanh nghiệp muốn tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền tại Việt Nam và đang tìm công ty luật uy tín chuyên nghiệp và am hiểu luật sở hữu trí tuệ tốt nhất cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền để tư vấn giúp doanh nghiệp hiểu dõ về hoạt động thực hiện thủ tục độc quyền bảo hộ nhãn hiệu tại cơ quan cấp phép Việt Nam.

Tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền tại Việt nam

Nội dung tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam của Luật Minh Anh, bao gồm:

Tư vấn tầm quan trọng của hoạt động tra cứu mẫu nhãn hiệu doanh nghiệp muốn đăng ký:

  • Nhiều doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ đã không tra cứu khả năng nhãn hiệu đó có bị trùng hoặc gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã đăng ký bảo hộ trước đó của chủ thể khác dẫn đến việc Cục sở hữu trí tuệ từ chối đơn đăng ký làm mất nhiều thời gian, công sức và chi phí cho doanh nghiệp.

Có 2 hình thức tra cứu nhãn hiệu:

  • Tra cứu sơ bộ ( tra cứu không đối chứng ): Việc tra cứu sơ bộ là hoàn toàn miễn phí nhưng mức độ chính xác tối đa là 50% khả năng chấp thuận bảo hộ của Cục sở hữu trí tuệ;
  • Tra cứu đối chứng: Việc tra cứu đối chứng mất phí 400.000 vnđ/ 1 nhãn hiệu, mức độ chính xác lên đến 80- 90 % khả năng chấp thuận bảo hộ của Cục sở hữu trí tuệ;

Tư vấn điều kiện nhãn hiệu được chấp thuận đăng ký bảo hộ độc quyền tại Cục sở hữu trí tuệ:

  • Cá nhân, doanh nghiệp muốn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu phải là chủ thể kinh doanh hợp pháp;
  • Nhãn hiệu là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hay nhiều màu sắc.
  • Có khả năng phân biệt;
  • Không trùng hoặc gây nhầm lẫn với nhãn hiệu với chủ thể khác đã đăng ký trước đó;

Tư vấn phân loại nhóm, dịch vụ gắn nhãn hiệu;

Tư vấn cách mô tả nhãn hiệu để bảo hộ tuyệt đối cách thức trình bày và ý nghĩa của nhãn hiệu;

Tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền tại Việt nam quy trình thực hiện thủ tục bảo hộ độc quyền nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ;