info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn đăng ký bản quyền phần mềm máy tính

Tư vấn đăng ký bản quyền phần mềm máy tính – Tư vấn Minh Anh là đơn vị tư vấn đăng ký bản quyền phần mềm máy tính có uy tín tại Hà Nội. Cá nhân, tổ chức muốn được hưởng quyền đối với tác phẩm phần mềm máy tính, chương trình máy tính phải tiến hành nộp đơn xin cấp văn bằng bảo hộ tại Cục bản quyền tác giả . Công ty Minh Anh cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hộ bản quyền phần mềm máy tính, chương trình máy tính cụ thể như sau:

A.  Phương thức tư vấn:

+   Tư vấn trực tiếp tại VP công ty hoặc đến tận nơi tư vấn cho khách hàng ;

+   Tư vấn đăng ký bản quyền phần mềm qua số điện thoại: 093 883 4386

+   Tư vấn qua Email bằng hình thức liên hệ đến hòm thư công ty

Tư vấn đăng ký bản quyền phần mềm máy tính

B.  Nội dung tư vấn:

1.  Công ty chúng tôi sẽ tư vấn cho khách hàng các vấn đề:

+  Toàn bộ hành lang pháp lý liên quan đến Bản quyền phần mềm, chương trình máy tính;

+   Tư vấn hồ sơ tài liệu chuẩn Bảo hộ bản quyền tác phẩm phẩm phần mềm, chương trình máy tính;

+   Tư vấn cách đàm phán tiến hành việc chuyển nhượng, cho phép sử dụng, chuyển thể, sao chép tác phẩm;

+   Tư vấn cho bạn phương pháp viết nội dung tác phẩm;

2.  Tiến hành soạn thảo hồ sơ Đăng ký bản quyền:

+   Biên bản cam đoan của tác giả;

+   Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả tác phẩm phần mềm, chương trình máy tính;

+   Biên bản giao việc trong trường hợp tác phẩm phẩm phần mềm, chương trình máy tính tạo ra trên cơ sở giao việc;

+   Giấy uỷ quyền;

+   Tiến hành hoàn thiện tờ khai Đăng ký Bản quyền tác giả tác phẩm phẩm phần mềm, chương trình máy tính;

3.  Công ty Minh Anh tư vấn thủ tục đăng ký

+  Tư vấn và đại diện khách hàng để nộp hồ sơ Đăng ký bản quyền tác phẩm phần mềm, chương trình máy tính;

+   Tư vấn, phối hợp theo dõi hồ sơ và trả lời của Cục Bản quyền;

+   Nhận kết quả là Giấy chứng nhận Đăng ký bản quyền;

+   Tư vấn, Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận (Nếu có);

4.  Tài liệu khách hàng cung cấp cho Công ty chúng tôi

+   03 đĩa cứng;

+   03 bản giải trình về nội dung tác phẩm (nếu cần)

+   Thông tin liên quan đến tác phẩm: Tên tác phẩm, đã công bố hay chưa công bố; thời gian công bố;

+   Ý tưởng của tác giả sáng tạo tác phẩm (nếu cần);

+   Bút danh của tác giả (nếu có);

+   Thông tin cụ thể về tác giả: Nơi thường trú, Số điện thoại, Email; Fax;

+   Giấy phép thành lập hợp pháp photo công chứng của tổ chức là chủ sở hữu tác phẩm (nếu có);

+   Chứng minh thư hoặc hộ chiếu của tác giả (pho to công chứng)

Trên đây là nội dung trao đổi sơ bộ của chúng tôi, nếu có yêu cầu về lĩnh vực đăng ký bản quyền, đăng ký phần mềm , đăng ký bảo hộ thương hiệu …. , hay bất kỳ yêu cầu pháp lý nào khác, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: 024 6328 3468 để nhận được dịch vụ tận tậm nhất hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn