info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn đăng ký bản quyền logo công ty tại Việt Nam

Khi doanhTư vấn đăng ký bản quyền logo công ty tại Việt Nam nghiệp thiết kế logo công ty xong việc đầu tiên cần làm là tiến hành thủ tục đăng ký bản quyền logo công ty để xác lập quyền lợi hợp pháp được pháp luật bảo vệ nhằm tránh hành vi nhái giả sản phẩm, dịch vụ khi thương hiệu của công ty lớn mạnh.

Để hiểu dõ hơn về hoạt động đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, logo. Luật Minh Anh xin tư vấn đăng ký bản quyền logo công ty tại Việt Nam các vấn đề pháp lý sau:

Tư vấn điều kiện đăng ký logo:

  • Doanh nghiệp muốn Cục sở hữu trí tuệ chấp thuận bảo hộ logo thì trước hết logo công ty phải đáp ứng được sự khác biệt không trùng hoặc gây nhầm lẫn với logo của công ty khác đã đăng ký bảo hộ trước đó;

Tư vấn mô tả logo công ty:

  • Khi mô tả logo công ty trong đơn đăng ký, doanh nghiệp cần mô tả sao cho đầy đủ nhất để có thể bảo hộ tuyệt đối ý nghĩa và hình tượng của logo.

Tư vấn phân loại nhóm sản phẩm, dịch vụ gắn nhãn hiệu logo:

  • Doanh nghiệp phải xác định cụ thể sản phẩm, dịch vụ gắn nhãn hiệu, logo theo bảng phân loại hàng hóa dịch vụ chi thành 45 nhóm theo thỏa ước quốc tế Nice 10;

Tư vấn đăng ký bản quyền logo công ty tại Việt Nam các vấn đề pháp lý khác có liên quan;

Luật Minh Anh cung cấp dịch vụ đăng ký thương hiệu, logo đến Quý doanh nghiệp nhằm giảm thiểu thời gian và công sức tìm hiểu về các thủ tục pháp lý cho doanh nghiệp liên quan đến hoạt động bảo hộ bản quyền logo. Chúng tôi sẽ đại diện doanh nghiệp thực hiện toàn bộ các công việc nêu trên, cụ thể:

Tra cứu sơ bộ logo doanh nghiệp muốn đăng ký nhằm thảo mãn được điều kiện chấp thuận cấp văn bằng bảo hộ logo;

Mô tả logo doanh nghiệp muốn đăng ký một cách chi tiết, đầy đủ, chuẩn xác tuyệt đối nhất;

Phân loại nhóm sản phẩm, dịch vụ gắn logo, nhãn hiệu theo bảng phân loại quốc tế;

Đại diện doanh nghiệp xác lập quyền bảo hộ logo tại Cục sở hữu trí tuệ, bao gồm:

  • Nộp đơn đăng ký bản quyền logo công ty;
  • Theo dõi quá trình thẩm định đơn đăng ký bản quyền logo công ty;
  • Nhận kết quả khi Cục sở hữu trí tuệ cấp văn bằng chứng nhận logo công ty được chấp thuận bảo hộ;