info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn công bố lưu hành mỹ phẩm tại Hải Phòng,thực sự tiết kiệm cho Doanh nghiệp

Tư vấn công bố lưu hành mỹ phẩm tại Hải Phòng – Nhằm hỗ trợ cho việc công bố  lưu hành mỹ phẩm tại Hải Phòng, Công ty Minh Anh là đơn vị tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực công  hành mỹ phẩm sẽ hỗ trợ tư vấn công bố lưu hành mỹ phẩm tại Hải Phòng với dịch vụ hậu mãi  như sau:
1. Tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động công bố lưu hành mỹ phẩm tại Hải Phòng  như:
– Tư vấn những quy định của pháp luật về công bố lưu hành mỹ phẩm tại Hải Phòng;
– Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn xin công bố lưu hành mỹ phẩm tại Hải Phòng;
– Tư vấn thủ tục công bố lưu hành mỹ phẩm tại Hải Phòng;
– Tư vấn các vấn đề liên quan khác.
– Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp Chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
– Tư vấn Minh Anh đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
2. Đại diện hoàn tất toàn bộ các thủ tục công bố lưu hành mỹ phẩm cho khách hàng tại Hải Phòng, cụ thể:
– Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Tư vấn Minh Anh sẽ tiến hành soạn Hồ sơ Công bố lưu hành mỹ phẩm tại Hải Phòng cho khách hàng;
– Đại diện lên Cục quản lý Dược – Bộ Y tế để nộp Hồ sơ Công bố lưu hành mỹ phẩm tại Hải Phòng cho khách hàng;
– Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Cục quản lý Dược – Bộ Y tế, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
– Đại diện nhận giấy chứng nhận công bố lưu hành mỹ phẩm tại Hải Phòng cho khách hàng.
3. Dịch vụ hậu mãi cho khách hàng tại Hải Phòng:
Ngoài các dịch vụ ưu đãi trên, sau khi thanh lý hợp đồng dịch vụ, chúng tôi vẫn tiếp tục hỗ trợ cho khách hàng một số dịch vụ ưu đãi miễn phí như:
– Giảm giá 10% cho dịch vụ tiếp theo mà bạn sử dụng;
– Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí thường xuyên qua link: https://luatminhanh.vn/cong-ty-luat/van-ban-phap-luat
Giảm giá 10% liên quan đến dịch vụ thiết kế web, Seo, Marketing…