info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh ngũ cốc

Công ty tư vấn Minh Anh chuyên cung cấp dịch vụ xin Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh ngũ cốc với các thông tin như sau.
Tư vấn Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh ngũ cốc1. Hồ sơ đề nghị Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh ngũ cốc.
Bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận;
b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm: bản sao công chứng hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu;
c) Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở .
d) Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh);
đ) Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm đã được cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp xác nhận đủ sức khỏe (có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh).
2. Trình tự, thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh ngũ cốc:
a) Cơ sở nộp 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP cho cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ATTP. Hồ sơ có thể được nộp theo một trong các hình thức sau: trực tiếp, gửi qua Fax, E-mail, mạng điện tử (sau đó gửi hồ sơ bản chính); gửi theo đường bưu điện;
b) Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP của cơ sở, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ATTP phải xem xét tính đầy đủ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ sơ không đầy đủ;
c) Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ATTP thực hiện thẩm tra hồ sơ kiểm tra, xếp loại cơ sở do đơn vị đã thực hiện, hoặc tổ chức đi kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở (trường hợp cơ sở chưa được kiểm tra, xếp loại) và cấp Giấy chứng nhận ATTP nếu đủ điều kiện. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận ATTP thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
3. Thời hạn của Giấy chứng nhận.
Giấy chứng nhận ATTP có hiệu lực trong thời gian 03 (ba) năm.
4. Cơ quan có thẩm quyền Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh ngũ cốc.
Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hoặc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
5. Dịch vụ của công ty Minh Anh.
Tư vấn các điều kiện cần và đủ để xin giấy chứng  nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho sản phẩm ngũ cốc;
Đại diện cho khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho sản phẩm ngũ cốc.
Soạn thảo hồ sơ xin giấy chứng nhận;
Trực tiếp đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả;