info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn bảo hộ thương hiệu nhãn hiệu đăng ký độc quyền

Nội dung tư vấn bảo hộ thương hiệu nhãn hiệu đăng ký độc quyền được Luật Minh Anh cung cấp sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ về hoạt động xác lập quyền lợi được pháp luật bảo vệ sử dụng độc quyền nhãn hiệu trong hoạt động kinh doanh, góp phần phát triển thương hiệu tạo nên uy tín chất lượng sản phẩm đối với người tiêu dùng.

Tư vấn bảo hộ thương hiệu nhãn hiệu đăng ký độc quyền

Tư vấn bảo hộ thương hiệu nhãn hiệu đăng ký độc quyền

Mục đích của hoạt động đăng ký nhãn hiệu độc quyền nhằm xác lập độc quyền sử dụng nhãn hiệu để tránh các đối tượng xấu nhái giả hàng hóa, sản phẩm của doanh nghiệp, hoặc khi sảy ra tranh chấp thương hiệu nhãn hiệu sẽ được pháp luật đòi quyền lợi và được bồi thường xứng đáng với các tổn thất mà doanh nghiệp gặp phải.

Luật Minh Anh tư vấn bảo hộ nhãn hiệu các vấn đề pháp lý sau:

Tư vấn để khách hàng hiểu rõ lợi ích của hoạt động xác lập độc quyền sử dụng nhãn hiệu tại cơ quan cấp phép;

Tư vấn để khách hàng hiểu rõ tầm quan trọng của hoạt động đánh giá khả năng chấp thuận cấp văn bằng độc quyền sử dụng nhãn hiệu tại cơ quan cấp phép;

Tư vấn để khách hàng hiểu rõ được điều kiện cần và đủ mà nhãn hiệu cần đáp ứng để được cơ quan cấp phép đồng ý cấp văn bằng chứng nhận độc quyền sử dụng nhãn hiệu;

Tư vấn quy trình thực hiện thủ tục bảo hộ độc quyền nhãn hiệu tại cơ quan cấp phép;

Tư vấn các vấn đề pháp lý khác có liên quan,…

Quy trình thẩm định hồ sơ đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Cục sở hữu trí tuệ:

Thẩm định hình thức đơn: Trong thời gian 01 tháng kể từ ngày doanh nghiệp nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, Cục sở hữu trí tuệ xét nghiệm hình thức đơn nhằm xác định đơn đó có hợp lệ hay không. Từ đó xác nhận ngày nộp đơn, số đơn hợp lệ, ngày ưu tiên của đơn.

Công bố đơn: Sau khi xác định đơn đăng ký nhãn hiệu của doanh nghiệp là hợp lệ, Cục sở hữu trí tuệ sẽ công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp, thời gian 02- 03 tháng tiếp theo.

Thẩm định nội dung đơn: Nhằm xác định đối tượng nêu trong đơn có đáp ứng được các tiêu chuẩn bảo hộ mà luật pháp quy định hay không, thời gian 09- 12 tháng tiếp theo.