info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn bảo hộ thương hiệu logo công ty

Đăng ký bảo hộ logo công ty– Logo đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển thương hiệu của doanh nghiệp. Khi dán logo công ty vào sản phẩm, hàng hóa nhằm mục đích để người tiêu thụ nhận biết được sản phẩm của doanh nghiệp uy tín mà họ muốn sử dụng.

Tư vấn bảo hộ thương hiệu logo công ty, nhãn hiệu

Để doanh nghiệp hiểu dõ về hoạt động đăng ký bảo hộ logo công ty tại Cơ quan cấp phép Việt Nam, Luật Minh Anh xin tư vấn bảo hộ thương hiệu logo công ty các vấn đề sau:

Tư vấn bảo hộ thương hiệu logo công ty điều kiện được Cơ quan cấp phép Việt Nam chấp thuận bảo hộ logo thương hiệu của doanh nghiệp: Logo phải có sự khác biệt với những logo đã được đăng ký bảo hộ trước đó tại Cục sở hữu trí tuệ;

Tư vấn mô tả logo sao cho bảo hộ tuyệt đối hình thức và ý nghĩa của logo;

Tư vấn phân loại nhóm sản phẩm, dịch vụ gắn logo;

Tư vấn chuẩn bị thông tin, giấy tờ, mẫu logo chuẩn xác;

Dịch vụ đăng ký thương hiệu độc quyền logo công ty tại Luật Minh Anh:

Tra cứu sơ bộ logo công ty doanh nghiệp muốn đăng ký nhằm đánh giá khả năng chấp thuận cấp văn bằng độc quyền bảo hộ logo tại Cục sở hữu trí tuệ khi logo thương hiệu công ty đó loại trừ được trường hợp bị trùng hoặc gây nhầm lẫn với logo thương hiệu của chủ thể khác đã đăng ký bảo hộ tại Cục sở hữu trí tuệ trước đó.

Thiết lập hồ sơ đăng ký logo thương hiệu:

  • In mẫu logo công ty;
  • Lập tờ khai đăng ký logo;
  • Mô tả chi tiết, dõ dàng, chuẩn xác logo;
  • Phân loại nhóm dịch vụ, sản phẩm gắn logo;

Tiến hành xác lập quyền độc quyền logo thông qua hoạt động:

Nộp hồ sơ đăng ký logo thương hiệu;

Theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ đăng ký logo thương hiệu:

  • 07 ngày: xác lập quyền ưu tiên đăng ký logo thương hiệu tại Cơ quan cấp phép;
  • Thẩm định hình thức đơn;
  • Công bố đơn hợp lệ;
  • Thẩm định nội dung đơn;

Nhận kết quả là văn bằng chứng nhận bảo hộ độc quyền logo thương hiệu do Cục sở hữu trí tuệ cấp khi có kết quả;