info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Trình tự và hồ sơ thủ tục thực hiện chuyển nhượng dự án đầu tư

Trình tự và hồ sơ thủ tục thực hiện chuyển nhượng dự án đầu tư: Nếu bạn muốn tìm một nhà tư vấn về lĩnh vực Chuyển nhượng dự án đầu tư hay Tư vấn lập dự án đầu tư thì Tư vấn Minh Anh là đơn vị bạn cần. Công ty Minh Anh với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp trong các vấn đề làm hồ sơ, thủ tục và tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn chuyển nhượng dự án đầu tư uy tín hàng đầu hiện nay.
Chuyển nhượng dự án đầu tư
Về căn bản nhằm tạo điều kiện linh hoạt cho các nhà đầu tư quy định của nhà nước cho phép nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng dự án do mình thực hiện cho nhà đầu tư khác.
Về mặt nguyên tắc, nhà đầu tư được quyền sở hữu và định đoạt cũng như có quyền chuyển nhượng dự án đầu tư thuộc quyền sở hữu của mình.
Trình tự và hồ sơ thủ tục thực hiện chuyển nhượng dự án đầu tư
I. Trình tự thực hiện chuyển nhượng dự án

 1.  Doanh nghiệp nộp hồ sơ xin chuyển nhượng dự án nộp tại cơ quan đầu mối thẩm định cấp tỉnh nơi có dự án (đối với dự án khu đô thị mới và dự án nhà ở cơ quan đầu mối thẩm định cấp tỉnh là Sở Xây dựng, đối với dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp cơ quan đầu mối thẩm định do Chủ tịch UBNN cấp tỉnh quy định);
 2. Cơ quan quản lý nhà nước đầu mối thẩm định cấp tỉnh có trách nhiệm thẩm định hồ sơ chuyển nhượng dự án trong thời gian 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;
 3. Sau khi hoàn thành việc thẩm định, cơ quan đầu mối thẩm định trình UBNN( ủy ban nhân dân) cấp tỉnh ra quyết định cho phép chuyển nhượng dự án theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

II. Thủ tục chuyển nhượng dự án giữa chủ đầu tư cũ và chủ đầu tư mới:

 1. Tối đa ba mươi ngày kể từ khi có quyết định cho phép chuyển nhượng của cơ quan có thẩm quyền, chủ đầu tư mới và chủ đầu tư cũ phải tiến hành ký kết hợp đồng chuyển nhượng dự án và hoàn thành việc bàn giao dự án. Chủ đầu tư mới có trách nhiệm tiếp tục triển khai dự án ngay sau khi nhận bàn giao;Chủ đầu tư cũ bàn giao cho chủ đầu tư mới toàn bộ hồ sơ dự án, có biên bản bàn giao kèm theo danh mục hồ sơ. Việc bàn giao mốc giới đất đai của dự án trên thực địa thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.
 2. Trước khi làm thủ tục bàn giao chủ đầu tư cũ phải thông báo bằng văn bản cho tất cả khách hàng (nếu có) và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng trước 15 ngày (ít nhất o3 số liên tiếp của một tờ báo phát hành tại địa phương, một đài truyền hình địa phương hoặc trung ương và trang web (nếu có) của cơ quan đầu mối thẩm định cấp tỉnh nơi có dự án) về việc chuyển nhượng dự án và quyền lợi của khách hàng.

III. Hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư giữa chủ đầu tư cũ và chủ đầu tư mới

 1. Đơn xin chuyển nhượng dự án của chủ đầu tư cũ;
 2. Văn bản cho phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hồ sơ dự án đã được phê duyệt; quyết định phê duyệt dự án; hợp đồng thuê đất hoặc quyết định giao đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hồ sơ của chủ đầu tư mới;
 3. Báo cáo quá trình thực hiện dự án đến thời điểm chuyển nhượng;
 4. Hồ sơ của chủ đầu tư mới bao gồm:
 • Đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản;
 • Cam kết của chủ đầu tư mới khi được nhận chuyển nhượng dự án, trong đó có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước và khách hàng mà chủ đầu tư cũ đã cam kết;
 • Văn bản xác định năng lực tài chính của chủ đầu tư mới;

Tư vấn Minh Anh cung cấp Dịch vụ tư vấn chuyển nhượng dự án đầu tư như sau: 

 • Minh Anh Tư vấn các quy định pháp lý về việc chuyển nhượng dự án của doanh nghiệp;
 • Minh Anh Tư vấn điều kiện chuyển nhượng dự án, phương thức, phương án chuyển nhượng phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp;
 • Minh Anh Tư vấn, đánh giá tình trạng pháp lý, hồ sơ pháp lý của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng dự án;
 • Tư vấn và đánh giá, dự liệu các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động chuyển nhượng dự án của doanh nghiệp;
 • Tư vấn chuyển nhượng dự án độc lập với pháp nhân công ty hoặc chuyển nhượng dự án gắn liền với chuyển nhượng công ty, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng cổ phần;
 • Tư vấn các vấn đề về thuế phát sinh trong giao dịch chuyển nhượng dự án;
 • Tư vấn hình thức thanh toán, thu xếp vốn, kết nối hỗ trợ vốn từ các tổ chức tín dụng, ngân hàng trong giao dịch chuyển nhượng dự án;
 • Tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật và tuân thủ chế độ báo cáo, công bố thông tin liên quan đến việc thực hiện chuyển nhượng dự án hoặc mua bán doanh nghiệp;
 • Tư vấn, đàm phám về các giao dịch liên quan đến hoạt động chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng doanh nghiệp, soạn thảo hồ sơ, hợp đồng chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng, mua bán doanh nghiệp, chuyển nhượng vốn góp, chuyển nhượng cổ phần;
 • Tư vấn pháp lý nội bộ doanh nghiệp, xây dựng các văn bản pháp lý về tổ chức bộ máy hoạt động của doanh nghiệp;
 • Chúng tôi Đại diện cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nếu có vướng mắc về các vấn đề chuyển nhượng dự án đầu tư, lập dự án đầu tư hoặc xin giấy phép đầu tư quý khách vui lòng truy cập website luatminhanh.vn hoặc liên hệ hotline 0938834386 Luật Minh Anh để được hỗ kịp thời và tư vấn miễn phí