info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Trình tự thủ tục mở cửa hàng kinh doanh

Trình tự thủ tục mở cửa hàng kinh doanh :

✅ Vừa qua luật sư của công ty Luật Minh Anh vừa tư vấn về các trình tự, hồ sơ  & thủ tục để mở cửa hàng kinh doanh , cho xưởng thi công tranh dán tường và giấy dán tường hàn quốc , tại Ngô Thì Nhậm Hà Đông Hà Nội . ✅ Sau một thời gian ngắn thì cửa hàng kinh doanh về giấy dán tường hàn quốc , nhật bản và thi công tranh dán tường đã được khai trương đưa vào hoạt động nhanh chóng thuận lợi . 

Trình tự thủ tục mở cửa hàng kinh doanh

● Dưới đây Luật Minh Anh xin gửi tới quý bạn đọc về vấn đề này qua các nội dung như sau :

– Theo quy định tại Điều 52- Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 15 tháng 4 năm 2010 về đăng ký kinh doanh thì trình tự, thủ tục đăng ký mở của hàng kinh doanh dưới hình thức là hộ kinh doanh cá thể được thực hiện như sau:

1. Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Số vốn kinh doanh;

d) Họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao Giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

Đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.

Đối với những ngành, nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

2. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

a) Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;

b) Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 56 Nghị định này;

c) Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

3. Nếu sau năm ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

4. Định kỳ vào tuần thứ nhất hàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý ngành kinh tế – kỹ thuật cấp tỉnh.

✅ Nếu muốn được tư vấn cụ thể hơn về Trình tự thủ tục mở cửa hàng kinh doanh hoặc các vấn đề pháp lý liên quan đến thành lập công ty, doanh nghiệp, đầu tư, nguồn vốn , giấy phép và thủ tục cũng như dịch vụ xin giấy phép đầu tư , xin giấy phép kinh doanh …vv. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với luật Sư theo số máy Hotline ☎️ 024 6328.3468 hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn .