info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục xin cấp lại giấy phép đăng ký doanh nghiệp

Trong trường hợp doanh nghiệp làm mất Giấy phép đăng ký doanh nghiệp thì cần phải thực hiện ngay thủ tục xin cấp lại Giấy phép đăng ký doanh nghiệp. Pháp luật quy định về thủ tục này như thế nào? Bài viết này Luật Minh Anh sẽ cung cấp những thông tin cần thiết cho quý khách hàng về vấn đề này.

Thủ tục xin cấp lại giấy phép đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục xin cấp lại Giấy phép đăng ký doanh nghiệp là gì?

Trước hết, Giấy phép đăng ký doanh nghiệp (còn được gọi là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp), theo quy định tại tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp 2014, là văn bản hoặc bản điện tử mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp.

Khi Giấy phép đăng ký doanh nghiệp bị mất, rách nát, cháy, hoặc bị hư hại, tiêu hủy dưới những hình thức khác và doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại giấy phép đăng ký kinh doanh thì thực hiện thủ tục xin cấp lại giấy phép đăng ký doanh nghiệp.

Xem thêm về >> Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục xin cấp lại Giấy phép đăng ký doanh nghiệp là trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định để giải quyết việc xin cấp lại Giấy phép đăng ký doanh nghiệp.

Tại sao phải xin cấp lại giấy phép đăng ký doanh nghiệp?

Thứ nhất, Giấy phép đăng ký doanh nghiệp là cơ sở pháp lý đầu tiên ghi nhận sự ra đời của doanh nghiệp trên thực tế. Nó có ý nghĩa quan trọng cho doanh nghiệp, bởi vì kể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp được pháp luật bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đồng thời phải thực hiện các nghĩa vụ với  Nhà nước. Do đó, khi mất Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ không được Nhà nước đảm bảo được quyền lợi tốt nhất, không được pháp luật bảo hộ trong quá trình tồn tại.

Thứ hai, không có Giấy phép đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong quá trình thực hiện kinh doanh. Ví dụ trong trường hợp khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra, xuất trình giấy tờ hợp lệ, nếu không có Giấy phép đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải chịu hình thức xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Hoặc trong những trường hợp thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động kinh doanh như làm thủ tục vay vốn, đăng ký các dịch vụ điện, nước, viễn thông,… phục vụ sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, khi không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp dễ bị mất lòng tin từ khách hàng cũng như khó thu hút vốn từ các nhà đầu tư.

Xin cấp lại Giấy phép đăng ký doanh nghiệp như thế nào?

Để được cấp lại giấy phép đăng ký doanh nghiệp, trong mỗi trường hợp cụ thể thì doanh nghiệp thực hiện thủ tục như sau:

Thứ nhất, trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác:

 • Bước 1: Doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu do Luật Minh Anh soạn thảo) đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
 • Bước 2: Theo dõi quá trình xem xét của Phòng Đăng ký kinh doanh.
 • Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu không có yêu cầu bổ sung sửa đổi hồ sơ từ phía cơ quan nhà nước thì doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp lại.
 • Lệ phí: 100.000 đồng.

Thứ hai, trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật:

 • Bước 1: Doanh nghiệp nhận được thông báo yêu cầu nộp hồ sơ hợp lệ để thực hiện xin cấp lại Giấy phép đăng ký doanh nghiệp từ Phòng đăng ký kinh doanh.
 • Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo trên, doanh nghiệp thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ hợp lệ và gửi đến Phòng đăng ký kinh doanh, gồm: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu Luật Minh Anh cung cấp).
 • Bước 3: Theo dõi hồ sơ và nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày giải quyết từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.
 • Lệ phí: Pháp luật chưa quy định.

Thứ ba, trong trường hợp doanh nghiệp bị xử lý vi phạm từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền do thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là không trung thực, không chính xác:  

 • Bước 1: Nhận thông báo yêu cầu doanh nghiệp làm lại hồ sơ để cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ Phòng Đăng ký kinh doanh.
 • Bước 2: Doanh nghiệp thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ hợp lệ gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh bao gồm: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu Luật Minh Anh cung cấp).
 • Bước 3: Theo dõi và nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp lại trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày doanh nghiệp nộp hồ sơ hợp lệ.
 • Lệ phí: Pháp luật chưa quy định.

⇒ Chúng tôi,  Luật sư tư vấn hiện đang làm việc tại công ty Luật Minh Anh rất vinh dự được là đơn vị đại diện tư vấn và hướng dẫn ” Thủ tục xin cấp lại giấy phép đăng ký doanh nghiệp” cho quý khách hàng. Chúng tôi cam kết sẽ mang lại dịch vụ tốt nhất với mức chi phí ưu đãi.